Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Text: Boris Dacko, Tomáš Kapička

 

„Posledního pokoušou psi...

A tím posledním je skipper. Alespoň co se týče otázky odpovědnosti, protože pokud není zaviněně způsobená škoda kryta žádným pojištěním, odpovídá za ni právě on. Toto riziko si ale málokdo uvědomuje,“ říká Dr. Friedrich Schöchl, zakladatel pojišťovny Yacht-Pool, která se specializuje na pojištění jachtařů už od roku 1976.

 

„Pokud vím, založil ji proto, aby se mohl věnovat svému koníčku – jachtingu – a přitom trochu pracoval, ale nevyšlo mu to. Yacht-Pool představuje špičku v oblasti jachtařského pojištění, a tak to zase znamená práci na více než plný úvazek, často ho v kanceláři zastihnu v pátek pozdě odpoledne,“ říká Tomáš Kapička z firmy ALTUMARE, která požádala Dr. Schöchla a další odborníky z oblasti lodí o spolupráci při přípravě článků o rizicích v jachtingu.

 

Dr. Schöchl se se čtenáři časopisu MyBoat podělí v následujících článcích o cenné zkušenosti získané za léta činnosti ve funkci ředitele pojišťovny specializované na jachting. Pojišťovna je vždy u toho, když se láme chleba, a informace přímo ze zdroje jsou vždy velmi cenné, kdo jiný by nás měl poučit o možných rizicích a způsobech, jak jim předcházet? Jako úvod do problematiky jachtařských rizik může posloužit následující rozhovor, který Dr. Schöchl poskytl časopisu Nautica.

 

Pane Dr. Schöchle, Yacht-Pool a jiné pojišťovny doporučují nájemcům lodí a charterovým skipperům speciální pojištění. Opravdu jsou potřebná?

Dr. Schöchl: Určitě, a je pro to celá řada důvodů. Jen pro příklad: představte si, že vlastník charterové lodi nezaplatil včas pojistné na povinné ručení. Tím vzniká závažné skryté riziko, kterému jsou skipper a celá posádka vystaveni. V praxi se to skutečně stává, jak vyplývá ze seznamu dlužníků pojišťoven. Pro zmírnění tohoto rizika byla v některých zemích zavedena povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti. Ve většině zemí tomu tak ovšem není.

 

Jak to? Vždyť charterové smlouvy většinou zaručují, že na jachtu je uzavřené jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Díky tomu by měl být nájemce z nejhoršího venku.

Dr. Schöchl: Takovéto formulace jsou sice opravdu běžné, neřeší ale náš problém. Zásadně platí, že skipper odpovídá neomezeně a osobně za škody na životě či zdraví osob a za škody na věcech, které jiným zaviněně způsobí. Odpovídá nejen celým svým současným, ale i budoucím majetkem. Pojištění odpovědnosti, které je uzavřeno pro charterovou loď, má charterového skippera před tímto rizikem chránit, tedy mají z něj být hrazeny případné finanční škody vyplývající z nároků třetích osob. Pokud by ale vlastník lodi nezaplatil včas pojistné, může být pojišťovatel za těchto okolností osvobozen od plnění. Skipper však odpovídá celým svým majetkem.

 

Řekněte nám nějakou cifru. O jakých sumách z odpovědnosti za škodu se tu bavíme?

Dr. Schöchl: Toto riziko by nemělo být podceňováno, neboť obzvláště u škody na životě a zdraví dosahují sumy z odpovědnosti za škodu takové výše, která by pro mnohé skippery znamenala finanční zruinování. My nabízíme pojištění z odpovědnosti pro skippery s pojistnou sumou od částky 2,5 milionu Euro.

 

Existují ještě další nástrahy, které na skippera s posádkou čekají a o nichž by měli vědět?

Dr. Schöchl: Někdy se dá ve smlouvách mezi pronajímatelem a nájemcem najít ujednání, že posádka odpovídá za všechny škody, které nebyly zaplaceny z pojištění. Pokud toto nájemce podepíše, nelze mu než výrazně doporučit, aby se informoval o rozsahu havarijního pojištění jachty. Neboť to, co havarijní pojištění nekryje, bude muset v případě škodní události sám zaplatit. Před tímto ho neochrání ani žádné pojištění odpovědnosti. To kryje pouze odpovědnost ze zákona – ne ale takovou, kterou nájemce dobrovolně převezme.

 

A co soukromé pojištění odpovědnosti, které má většina z nás?

Dr. Schöchl: Soukromé pojištění odpovědnosti se na toto vůbec nevztahuje, neboť rizika z vedení rekreačního plavidla s motorem jsou z krytí naprosto vyloučena. Pro krytí těchto rizik vzniklo speciální pojištění odpovědnosti pro charterové skippery.

 

Havarijní pojištění, odpovědnost za škodu a charterové smlouvy, nejen na tyto pojmy se zaměří naše pozornost v dalších článcích. Rozebereme si také nepříjemná témata jako zadržení kauce či hrubá nedbalost. Naším cílem není pouze upozornit na rizika, se kterými se jachtař při dovolené může setkat, ale především najít řešení, jak tato rizika minimalizovat.

 

Možná také přijdeme na to, proč jsou některé chartery nabízené za lepší cenu než jiné, jaký rozdíl mezi nimi je a co z těchto rozdílů může plynout za nevýhody. Platí i zde přístup: „Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci?“ Jak si vybrat co nejspolehlivějšího partnera pro charter? A je ještě něco, co můžeme udělat, abychom si zajistili klidnou dovolenou? Odpovědi budou následovat.

 

Hned příště se podíváme na tzv. „seamanship“, na jeho význam a souvislost s odpovědností za škodu!