Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

O další krok dál

V dubnovém vydání jsem se zabýval základním nastavením plachet a jejich principiálnímu chování. Nyní se podíváme pouze na hlavní plachtu a její ovládací prvky.

 

Tento článek je určen především těm, kteří s plachetnicemi začínají anebo stále jen na palubě motoráku váhají, protože jim přijde ovládání plachet složité. Jeho přečtením se zcela jistě nenaučí trimovat plachty, ale získají základní teoretické znalosti, s nimiž mohou pak už jen získávat praxi. Někdo má i bez teoretické přípravy cit pro proudění vzduchu a nastavení plachet řeší od počátku naprosto spontánně a intuitivně, aniž by věděl, co v teoretické rovině dělá. Na druhé straně existují jedinci, kteří jsou velice dobře teoreticky připravení, ale nebylo jim dáno, aby měli přirozený cit. Obě tyto skupiny vymezují spektrum jachtařských dovedností a většina z nás se pohybuje někde uprostřed a celý život se učí. Není na tom nic špatného, nemůže být každý kytarový virtuos, a přesto si mnozí u ohně rádi zahrají a většina jen zazpívá. Stejné je to s rekreačním jachtingem, jako koníčkem. Jde o to, získat alespoň takové pensum informací a dovedností, abychom byli my a naše posádky na vodě v bezpečí a vždy jsme loď dovedli bezpečně a nepoškozenou do přístavu. Nejspíš ani nebudeme nikdy vědět, že bychom mohli plout rychleji. Ale pro někoho to důležité není a ten, kdo to jako důležité vidí, jistě udělá vše, co je v jeho silách, aby ty dovednosti získal a té rychlosti dosáhl.

 

Otěž hlavní plachty

Otěž hlavní plachty nastavuje primárně úhel ráhna vůči podélné ose lodi. Je to velmi důležitá možnost nastavování plachet a také jediná, s kterou se neustále pracuje v závislosti na typu lodě, směru větru, směru plavby a dalších trimovacích činitelích, o nichž bude v následujících odstavcích řeč. Čím více chcete jet ostře proti větru, tím více musíte přitáhnout ráhno ke středu lodě a povoluje se odpovídajícím způsobem v závislosti na odpadání.

 

Výtah hlavní plachty a Cunningham

S těmito dvěma trimovacími elementy se nastavuje napětí předního líku plachty. Vyšší napětí předního líku má za následek plošší profil plachty a současně se přesunuje bříško plachty více dopředu. Hlavní výhoda cunninghamu tkví v jeho snadné obsluhovatelnosti.

 

Outhaul

Tento anglický výraz zdomácněl i v češtině. Jde o kladkostroj, procházející ráhnem, kterým se napíná spodní lík plachty. Toto zařízení má několik konstrukčních řešení, ale pouze tuto jednu funkci. U hlavních plachet, rolovaných do stěžně je outhaul tím lanem, kterým vytahujete plachtu ze stěžně. U klasického uložení plachty na ráhně se outhaul upevňuje do zadního oka plachty, aby jí mohl napnout. Vyšší napětí spodního líku má také za následek vyploštění hlavní plachty a přesunutí jejího bříška blíže ke stěžni.

 

Lanko v zadním líku plachty

Lanko v zadním líku plachty prochází tunýlkem, ušitým na plachtě, a ve spodní části je zásek na jeho trimování. Tento trimovací prvek má jen zanedbatelný vliv na rychlost plavby, ale jeho využití může významně prodlužovat životnost plachty. Na odtokové hraně plachty vznikají kvůli proudícímu vzduchu síly, vyvolávající vibrace zadní líku plachty, jakési pravidelné flatrování. Tento nežádoucí pohyb plachty může vážně poškodit její šití. Citlivým přitažením se vibrace zadního líku zklidní a to je moment ideálního nastavení. Když napnutí přetáhnete, nezískáte žádný nástroj s pozitivním vlivem na tvar plachty, naopak můžete na odtokové hraně způsobit takové turbulence, které negativně ovlivňují proudění vzduchu kolem plachty.

 

Kicking

Původně je pod pojmem kicking kladkostroj, který stahuje ráhno dolů. Samozřejmě vždy v závislosti na úhlu ráhna vůči podélné ose lodě. Při vyložení ráhna se musí kicking povolovat. Pod pojmem kicking se skrývají další mechanická zařízení, která nahradila kladkostroj a namísto stažení ráhna dolů principiálně udržují stabilní výšku ráhna. V dubnovém vydání My Boat jsem se zabýval pojmem twist, kterému někdo říká například vrtule. Je to stav, kdy se horní část plachty otevírá a tím pádem není funkční. Kickingem stáhneme ráhno dolů, vytvoříme tím větší napětí zadního líku, vyploštění plachty a pokud možno stejný profil plachty v celé její výšce. Význam kickingu je nejdůležitější při kursech proti větru.

 

Napínák zadního stěhu

Jeho základní funkcí je držet pozici stěžně před ohýbáním. U vrcholové takeláže, kde ukotvení předního stěhu je na vrcholu stěžně, bychom se jen přetahovali bez výraznějšího významu o napětí s předním stěhem. Pokud je takeláž například 7/8, pak jeho povolováním nebo přitahováním vyplošťujeme bříško plachty a posouváme ho dopředu. Přitažením stěžně také povolíme zadní lík, což může zejména v silném větru při určitých kursech sloužit k vylití větru a snížení sil na plachtě nebo naopak při slabém větru k získání výkonu díky většímu bříšku.

 

Otěžový vozík

Bývá umístěný napříč k podélné ose lodě a k jeho pohyblivé části je upevněná otěž hlavní plachty. Otěžovým vozíkem můžeme jak ovlivňovat úhel ráhna vůči podélné ose lodě, kdy při ostré stoupačce je potřeba mít ráhno co nejvíce u středu lodě, tak můžeme ovlivňovat i profil plachty a eliminaci případného twistu. Pokud je vozík v závětří, táhne otěž ráhno silně dolů, což zmenšuje twist a hloubku profilu plachty. Pokud je vozík v návětří, je efekt opačný.

 

Refovací lana

Jak vyplývá z jejich názvu, slouží především k refování plachty, tedy česky ke zmenšení plochy plachty při vzrůstající síle větru. Při sílícím větru dochází k většímu náklonu lodi, což tak jako tak snižuje výkon plachet a její rychlost. Refováním plachet získá posádka nejen větší komfort a pocit bezpečí, ale loď opět začne nabírat rychlost. S refovanou hlavní plachtou je ovšem pryč řada možností trimování plachet. Funkci outhaulu a cunninghamu tak převezmou refovací lana. Při refování plachet je většinou nadbytek větru a tak není nezbytné pro dosažení určité rychlosti, která je stejně limitována tvarem a délkou trupu, jemně dolaďovat nastavení plachet.

V dalším pokračování se budu věnovat předním plachtám. Nyní toho je už dost na to, aby se vám to rozleželo a abyste si mohli s přicházející sezonou sami vyzkoušet nastavení plachet.

2

1 – Ráhno

2 – Stěžeň

3 – Uchycení ráhna ke stěžni

4 – Hlavní plachta

5 – Topenanta

6 – Outhaul

7 – Otěž hlavní plachty

8 – Kicking

9 - Cunningham

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Arkpak 730

Technické novinky | Michal Štěpán
title

Překližky

Technika | Viktor Brejcha