Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Vůně dřeva

Ať už vlastníte dřevěnou, ocelovou nebo laminátovou loď, ať už jste si ji sami pořídili nebo postavili, určitě jste narazili na dřevěné díly a její součásti. V tomto a příštích několika vydáních se zaměříme na oblast materiálů na bázi dřeva a dřeva samotného. Povíme si něco o jejich výrobě, zpracování nebo například o teorii lepení. V prvním díle se zaměříme na dýhy.

 

Dýha je tenký list dřeva, který je vyrobený centrickým nebo excentrickým loupáním, krájením nebo řezáním. Podle charakteru dřeviny, koncového použití i technologických možností se vždy zvolí jedna z možností výroby. V dobách dávných se naši předci setkávali s dýhami o tloušťkách 2 až 7 milimetrů. Bohužel v dnešní době z důvodu maximální výtěže za co nejnižší pořizovací náklady se setkáváme s tloušťkami listů 1-3 milimetry.

Loupané dýhy

Jedná se o nejběžněji vyráběné dýhy. Tyto centricky nebo excentricky loupané listy dřeviny nalezneme ve skladbách překližek, dýhovek či laťovek. Sortiment loupaných dýh je široký, nejčastěji se loupou smrk, topol, bříza. Nejčastěji se loupané dýhy loupou do velkoformátových rozměrů pro výrobu překližek.

 Krájené a řezané dýhy

Krájené dýhy patří mezi finančně nákladnější sortiment. Cílem je získání výrazné kresby dřeviny. Technologií loupání se ve většině případech zpracovávají dražší dřeviny. Výsledným produktem jsou krátké listy krájených listů, které jsou následně slepovány nebo sešity do velkých archů a dále zpracovávány. Dýhy se nejčastěji používají jako dekorační materiál v nábytkářství, interiérech či stavebnictví. Nakrájené dýhy se suší, ohřívají, kontrolují, třídí a následně svazkují. Pokud je potřeba z krájené dýhy vyrobit velký formát, musí se dále spojovat buď tavným lepidlem, speciálním lepidlem po hraně nebo se sešívá tavným vláknem. Těmto formátům říkáme „sesazenky“.

Princip dýhování spočívá v lepení dýh vyšší kvality (okrasné dýhy) na podklad s horší pohledovou kvalitou. Tento nosný materiál bývá výrazně levnější. Cílem výrobců je tak snížit náklady a zvýšit výtěž suroviny. Jako nosný materiál se tak používají méně kvalitní dýhy, překližky či jiné deskové materiály na bázi dřeva. Pokud se použije jako nosný podklad laťovka nebo bio deska, tak má výsledný produkt kromě vzácného a neopakovatelného vzhledu povrchu ještě také větší pevnost a lepší rozměrovou stabilitu.

Speciální typy dýh

Arodýhy je dýha s reprodukovanou texturou a je to dýha, vyrobená z různých dýh dřevin, které se jednotlivě na sebe vrství a slepují. Slepené soubory dýh se poté nově krájí pod různými úhly tak, aby se docílilo zajímavé a opakované kresby. Někteří výrobci arodýh střídají dýhy s přirozeným zbarvením s mořenými dýhami. Další variantou je lepení na zvlněnou matrici, což má za výsledek jedinečnou texturu při krájení. Hlavní předností ovšem je výroba přesné dýhy dle přání zákazníka a tedy docílit možné sériovosti a opakování. Lepení

Na trhu i v samotné výrobě se setkáme s mnoha typy lepidel. Základním lepidlem je PVAC. Je to zkratka pro polyvinylacetátové lepidlo. Bohužel s tímto lepidlem je vhodné lepit pouze prvky, které nejsou v kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Ovšem velmi dobře ho užijeme doma při opravě nábytku. Rada před použitím: lepidlo nanášíme na obroušené dřevo/dýhy. Ne na nalakované díly! PVAC během vytvrzování uvolňuje molekuly vody, které se vsakují do materiálu. Do laku by se totiž lepidlo neuvolnilo.

Dalšími lepidly jsou močovino-formaldehydové, fenol-formaldehydové, melamin-formaldehydové nebo izokyanátové. S těmito lepidly se setkáme především ve velké výrobě. Pro lepení dílů do prostředí s vysokou vlhkostí se doporučují melamin-formaldehydová lepidla. Jsou vysoce odolná proti vlhkosti a setkáme se s těmito lepidly například u marine překližek. Charakteristickým rysem těchto lepidel je hnědočervená barva lepidla po vytvrzení.

V příštím díle se zaměříme na překližky, jejich výrobu, typy a použití.

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Kompozitní materiály

Technika | Viktor Brejcha
title

Vestavba motoru

Technika | Petr Láska