Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Pure sailing

Toto heslo používá loděnice Saphire Boats ve všech reklamních aktivitách, a právem. První model Saphire 27, který ještě nenesl přídomek SPORT, získal titul European Yacht of the Year 2014.

 

V minulých vydáních My Boat jsme představili jak první Saphire 27 SPORT, tak nedávno Saphire 27 CRUISE. Jde o jedinečnou koncepci lodě, která dle mého názoru naprosto zapadá do většinových potřeb české jachtařské obce. Proč si to myslím? K tomu se dostanu na závěr. Model SPORT dostal tento přídomek až ve chvíli, kdy se na trhu objevilo provedení CRUISE, aby se nějak tyto dvě lodě od sebe odlišily.

Jak vyplývá z názvu, orientuje se SPORT na plavební výkony. Jeho cena bez DPH začíná na 57 000 euro a je to dáno především tím, že stejný trup, jako používá verze CRUISE, který přijde na 40 000 euro, je nastrojen špičkovou závodní technikou. Obě tyto lodě stály 29. srpna v poledne připravené na hladině švýcarského jezera nedaleko Lucernu, aby si pozvaní lodní novináři mohli vyzkoušet jejich reálnou nabídku užitných hodnot. Dlužno ještě říci, že se loděnice snaží vytvořit pro tyto lodě závodní třídu a na domácích vodách již existuje slušná flotila identických lodí, aby se utkávaly v regatách. Asi stejně jako já dříve, snažíte se nyní představit si, jaký výkonnostní rozdíl může být mezi těmito loděmi. Dalo by se to velmi jednoduše shrnout prostou větou, CRUISE je rychlou lodí a SPORT je velmi rychlou lodí. Dříve, než ale začneme obě lodě srovnávat, bude určitě nejlepší, když si je znovu blíže představíme. Obě lodě totiž využívají, jak již bylo řečeno, stejný trup, ale přesto je mezi nimi dost rozdílů.

 

Saphire SPORT

Trup a paluba lodi je vyrobena vakuovou infuzí jako sendvič s PVC pěnou a s následným tepelným vytvrzením v peci, kýl Weldox-Performance, karbonový stěžeň, membránová hlavní square-top plachta 29 m2, membránová kosatka 15 m2 a genaker 70 m2. Podle metodiky ORC je suchá hmotnost lodi 1340 kg, z čehož je 500 kg v kýlu. Kategorie plavby CE C.

 

Saphire CRUISE

Trup a paluba lodi jsou vyrobené sendvičovou konstrukcí s PVC pěnou a s ruční laminací. Stěžeň a ráhno jsou hliníkové, hlavní plachta Dacron 22 m2, kosatka Dacron 14 m2, genaker (reacher) 50 m2. V testované lodi byl kýl Weldox (není standard). Podle metodiky ORC je suchá hmotnost lodi 1495 kg, z čehož je 600 kg v kýlu. Kategorie plavby CE B.

 

Vyplouváme

Verze CRUISE má o 8 m2 méně plochy plachet, což vytváří předpoklady, že bude na větru pomalejší, což ale není pravda. A za určitých podmínek pluje dokonce ostřeji, než verze SPORT. Toto srovnání, které se nenabídne příliš často, bylo pro mě velmi poučné a v něčem dokonce překvapivé, když bouralo zažité předsudky, kvůli kterých bychom se byli schopni v jachtařské hospodě poprat a nebo se jeden druhému vysmát. Když vidíme plout loď se square-top hlavní plachtou, hned to v nás budí divoké představy o výkonosti takové lodi a vůbec si neumíme představit, že i taková plachta má nejen své hranice, ale také své nevýhody.

Při vyplutí z relativně chráněného místa foukalo 10 uzlů, které se postupně zvedly na 12 uzlů. Na otevřené ploše o hodinu později se rozfoukalo na 18-20 uzlů, což bylo veliké štěstí, které přineslo možnost poznat obě lodě za nejzajímavějších podmínek. Při lehkém větru plachtí SPORT se square-top plachtou viditelně rychleji a zcela jistě také více ostře na vítr. S přibývající rychlostí větru se ale situace měnila, už nad 12 zlů začala CRUISE se třemi muži na palubě měnit předchozí obraz srovnání a nejenže se začala rychlostí srovnávat, ale dokonce dokázala plout stejně ostře. Když rychlost větru stoupla nad 18 uzlů, byla verze CRUISE schopná plout ostřeji než SPORT. K tomu vede hned několik důvodů, membránová square-top plachta je při takové rychlosti větru už příliš velká a pokud jí nechcete refovat, tak trimovat její horní celospírovou část není úplně jednoduché, můžete povolit kiking, přitáhnout cunnigham a stáhnout ráhno co nejvíce do středu lodě. Výkon plachty je pak možné zcela využít co do rychlosti, ale ostřeji se lodi nechce. Když vezmeme v úvahu, že na palubě nebudou zkušení závodníci, ale například menší rodina se sportovní duší, bylo by asi lepší, kdyby začali s takovou výstrojí plachet refovat už při rychlosti větru 16-18 zlů.

Naprosto odlišná situace je v případě verze CRUISE, kde do rychlosti větru 20 uzlů může i malá a méně zkušená posádka pohodlně a bez rizika plout pod plnými plachtami. Díky menší ploše plachet získala Saphire 27 CRUISE certifikaci pro plavbu kategorie B, což je otevřené moře. Obě lodě lze při rychlosti větru 16-18 uzlů kormidlovat dvěma prsty, jak je jejich rozložení sil vyvážené, přičemž SPORT je v reakcích citlivější. Jakékoliv chyby jsou v případě sportovní verze hned viditelné, zatímco cestovní provedení leccos promine.

SPORT nemá zadní stěh, což je dokonce nezbytné pro použití square-top plachty, která má z definice své funkce rovný zadní lík. Proti tomu klasická hlavní plachta verze CRUISE má do oblouku střižený zadní lík, aby snáze dosáhla pod větrem optimálního profilu, což umožnila dvojice zadních stěhů z vrcholu stěžně. Toto řešení umožňuje při lehčím větru posunout těžiště profilu plachty výše, kde je vítr většinou silnější a stabilnější.

 

S větrem v zádech

Největší své přednosti dokáže předvést SPORT na zaďák, čemuž zcela pochopitelně a enormně pomáhají membránové plachty a nelze opomenout ani o 20 m2 větší genaker. Při všech větrných podmínkách, které během testu vládli, byl SPORT vždy rychlejší a dokázal plout hlouběji, takže měl lepší VMG, tedy šel rychleji k cíli. K tomu navíc díky nižší hmotnosti a větší ploše plachet se dostává daleko dříve do skluzu.

Přesto byl CRUISE se svým menším genakerem, který je výrazně jednodušší na ovládání a má plošší tvar ve srovnání s genakerem modelu SPORT, téměř stejně rychlý a neztrácel v lehkém větru tolik, kolik by každý předpokládal. Každopádně Saphire 27 CRUISE velmi překvapil svou nečekanou rychlostí, směrovou stabilitou a lehkostí ovládání. Výkony, které předvádělo provedení SPORT, však každý očekával, takže se žádný údiv nekonal. Rozdíl mezi oběma loděmi je tak malý, že když nebude ani jedna využívána ke startům v regatách, je naprosto nedůležité, po které sáhnete. Bude to jistě ta, která je vám svým pojetím bližší. Pokud se na CRUISE nainstaluje ještě jeden výtah z vrcholu stěžně, bylo by možné použít genaker o ploše 80 m2, čímž by se v podstatě na zadní vítr rychlosti obou lodí a kursy plavby vůči větru srovnaly.

 

Dodatek k takeláži

Při použití stěžně z uhlíkových kompozitů je takeláž bez zadního stěhu a je možné použít square-top hlavní plachtu. Při použití nové hliníkové takeláže bylo úmyslně zvoleno takové řešení, které umožňuje stejně tak dobře použití zadních stěhů, jako jejich absenci. Ovládání lodě s hliníkovou takeláží bez zadního stěhu je snazší a navíc to také umožňuje použití square-top plachty. Při navrhování takeláže bylo cílem, aby hliníková verze nabízela podobné vlastnosti jako verze z uhlíkových kompozitů, přičemž jediný rozdíl je v tom, že hliníkový stěžeň má o 12 kilogramů větší hmotnost. Byl zvolen relativně veliký, ale lehký profil stěžně, aby bylo dosaženo při minimálním nárůstu hmotnosti výrazně větší pevnosti. Testy ukázaly, že CRUISE s hliníkovým stěžněm a square-top plachtou dosahuje proti větru téměř stejných výkonů, jako provedení SPORT. A to i přesto, že je o necelých 150 kilogramů těžší. Obě lodě i přes rozdílnou takeláž a oplachtění velmi rychle dosahují konstrukční rychlosti trupu.

 

Závěrem

Obě lodě nabídnou mimořádně zábavný jachting a obě nabízejí fascinující výkony. Kdo hledá ultimativní a nekonečné sportovní zážitky, ten se nejspíš rozhodne pro provedení SPORT. Ti, kteří se budou účastnit na regatách a stejně tak plout pro radost s malou posádkou nebo rodinou, zvolí jistě pro více pohodlí vedle excelentních plavebních výkonů verzi CRUISE. Situace mezi českými jachtaři je taková, že na českých vodách znají pouze ploutvové a nebo kýlové lodě různé provenience, z nichž se málokterá hodí pro plavbu na moři. Nebo pak mají čeští jachtaři své lodě na moři, z nichž se však málokterá hodí pro vnitrozemskou jezerní plavbu. Saphire 27 CRUISE je lodí, která všechny různorodé touhy propojí a uspokojí. Dlouhý výsuvný kýl s bombou na konci propůjčuje lodi stejnou stabilitu, kterou čekáme od všech kýlových lodí. S vytaženým kýlem však lze loď velmi snadno naplavit na vlek a přepravit kamkoliv jinam. Nebo s vytaženým kýlem doplout až ke břehu pro koupání a nebo romantické přenocování. Saphire 27 CRUISE je v mých očích ideální lodí pro jakékoliv nasazení, pro účast v regatách stejně tak, jako pro dovolenkovou plavbu na moři a nebo víkendové pobyty na vodě nedaleko domova. Myslím si, že loď takové koncepce má pro české jachtaře nejvíce možností k využití. O provedení SPORT není potřeba více hovořit, to si koupí ten, kdo chce na všech regatách na evropských vnitrozemských vodách bojovat o přední umístění.

 

Technické údaje Saphire 27 SPORT

Celková délka            8,00 m           

Šířka   2,50 m           

Max. ponor     1,70 m           

Suchá hmotnost        1340 kg

Balast  500 kg           

Nádrž na vodu           50,0 l

Odpadní nádrž          12,0 l

Hlavní plachta           29,00 m2

Kosatka          15,00 m2

Genaker          70,00 m2

Code 0                        35,00 m2

Výška stěžně  10,50 m

Kategorie plavby CE C - 6, D - 8

Design                        Claudio Maletto

Cena bez DPH            57 000 euro

saphireboats.com

 

Technické údaje Saphire 27 CRUISE

Celková délka            8,00 m           

Šířka   2,50 m

Max. ponor     1,78 m           

Suchá hmotnost        1495 kg

Balast  600 kg

Nádrž na vodu           50,0 l

Odpadní nádrž          12,0 l

Hlavní plachta           22,50 m2

Kosatka          15,00 m2

Genaker          50,00 m2

Code 0            35,00 m2

Výška stěžně  10,50 m

Kategorie plavby CE B - 6

Design            Claudio Maletto

Cena bez DPH            40 000 euro

saphireboats.com

 

 

Video

 

 

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Bénéteau Barracuda 8

Test | Petr Láska
title

Italia 13,98

Test | Petr Láska