Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Černá kočka

Jsou pověry, které nahánějí hrůzu. O těch jsem psal v minulém vydání My Boat. A pak jsou pověry se symbolikou, která má naopak potěšit a přináší cokoliv dobrého. Na ty se podíváme nyní.

 

Kočky

Zatímco v mnoha kulturách je černá kočka považovaná za nešťastný symbol, britští a irští námořníci přijímali zejména černé kočky s nadšením, protože to přinášelo štěstí. Kočky jedli hlodavce, kteří mohli poškodit lana a sklady obilí na palubě. Kočky jsou inteligentní zvířata, a tak k nim k jejich radosti směřovala vysoká úroveň péče. Lodní kočka také vytvářela pocit domova a bezpečí pro námořníky, kteří byli pryč z domova na dlouhou dobu. Někteří námořníci potom věřili, že kočky byli nejlepší prostředek na chytání škůdců, a dispozice tlapek kočky jim propůjčovaly velmi dobrou rovnováhu na moři. Dokonce věřili, že kočky mají zázračnou moc ochránit loď před rozmary počasí.

Někdy manželky rybářů držely černé kočky doma v naději, že budou moci využívat jejich vlivu na ochranu svých mužů na moři. Věřilo se, že je štěstí, když se kočka přiblížila k námořníkovi na palubě. Ale nešťastné potom bylo, když kočka přišla jen na půl cesty a pak se zase vzdálila. Další populární pověrou bylo to, že kočka může svou magickou sílou, uloženou v ocasu, přivolat bouři. Jestliže kočka spadla přes palubu nebo jí někdo hodil přes palubu, znamenalo to, že tento čin přinese hroznou bouři, která bude spojená s potopením lodi. A pokud se loď v takové bouři nepotopila, pak to znamenalo prokletí dalších devíti let smůly. Byly tady ve vztahu ke kočkám ještě další pověry. Pokud si kočka lízala srst ve směru proti srsti, pak to znamenalo, že se blíží krupobití. Pokud kýchla, pak nutně musel přijít déšť a pokud byla hravá, tak bylo možné čekat co nejdříve kýžený vítr.

 

Pískání

Pískání na palubě plachetnice mělo podpořit vzrůstající sílu větru, jak to spisovatel Patrick O'Brian pravidelně zmiňoval v novelách Aubrey-Maturin, zasazených do doby napoleonských válek.

 

Klabautermann

Klabautermann byl druh šotka, který měl ochraňovat při plnění jejich povinností životy námořníků na palubách lodí v Severním moři a na Baltu. Často jako vyřezaný ze dřeva nalezl své místo na čelenu lodi. Klabautermann měl mnoho pozitivních vlastností, byl především veselý a pracovitý, a také byl expert na všechny druhy plavidel. Mezi jeho vlastnosti patřil nepřekonatelný hudební talent. Také dokázal zachraňovat námořníky, kteří se dostali přes palubu. Jeho jméno pochází ze staroněmeckého slovesa „klabastern“, což ve volném překladu znamená „rachotit“ anebo „dělat hluk“. V etymologii mohlo být jeho jméno odvozeninou od slovesa „kalfatern“ , což má význam jako „utěsnit“ a je to také jednou z reálných možností vysvětlení tohoto neobvyklého jména. Obraz Klabautermanna byl často vyřezávaný jako malý námořník s dýmkou ve žlutém oblečení a s vlněnou námořnickou čepicí. Často nesoucí v ruce utěsňovací kladivo byl připevňován i na jiná místa lodě jako symbol štěstí. I přes všechny pozitivní atributy je zde jeden význam vztažený k jeho přítomnosti. Pokud mu nějaký člen posádky lodi nepožehnal za jeho přítomnost, pak měl povinnost se na něj podívat, kdykoliv to bylo možné. Také se říkalo, že se stane viditelným až posádkám odsouzených lodí. Víra v šotky Klabautermann se datuje od roku 1770.

 

Svatý Erasmus

Svatý Erasmus se stal patronem námořníků, protože pokračoval v kázání i potom, co těsně vedle něj udeřil do země hrom. Všichni námořníci potom věřili, že když mu věnují modlitbu, budou ochráněni před bouřemi a blesky. Oheň byl obvykle v námořnických pověrách symbolem štěstí, ale protože blesk je znamením elektřiny ve vzduchu a ruší kompas, námořníci ho někdy považovali jako předzvěst neštěstí a bouřlivého počasí.

 

Dotknout se límce

Dotknout se límce námořnického obleku bylo často považováno za štěstí.

 

Mořské panny a mořští muži

Mořské panny jsou obvykle považovány za štěstí, ale ne všeobecně. Trinidad a Tobago jsou oblastí, kde je moře obývané mořskými muži, kteří dokážou plnit přání, transformují do génia a poskytují bohatství a moc. Mořské panny naopak naleznete v britských lidových pověrách jako předpovídající katastrofy a provokující. Mořské panny promlouvají s loděmi v zoufalých situacích a předpovídají jim například, že už nikdy neuvidí zemi. Mořské panny také mohou znamenat příchod bouřlivého počasí a některé z nich byly popsány jako obrovské stvoření. Hans Christian Andersen zveřejnil v roce 1837 pohádku „Malá mořská víla“. V původní verzi je Malá mořská víla nejmladší dcera mořského krále, který žije na dně moře. Ale tento pohádkový příběh si musíte přečíst sami, přestože by se nyní nabízelo, aby se rozvinul.

 

 

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Historie polského jachtařského průmyslu 2. díl

Magazín | Jacek Centkowski