Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Vliv rychlosti

Pojem "rychlost" nemusí být vždy spojen s pohybem. Nepochybně vždy v uplynulých stoletích byl, protože rychlost pohybu byla tím, co zásadně ovlivňovalo podobu života. Kdo byl rychlejší, ten byl první u kořisti. Kdo byl nejrychlejší a dopravil zboží přes půl světa na svůj trh, ten byl obchodně nejúspěšnější. V posledních desetiletích se však rychlost pohybu vyrovnala.

 

Přes Atlantik se nepluje, ale lítá a nikdo neřeší, jak rychle letadlo letí dnes a jak rychle letělo před 30 lety. Dostat se z Prahy do Nového Jorku trvá pro většinu dnes žijící populace stále stejně dlouhou dobu. A loděmi jezdíme přes Atlantik jen pro zábavu, bez ohledu na to, zda plujeme na své plachetnici a nebo na Queen Marry 2. Automobily jezdí i přes svůj technický pokrok v průměru stále stejně, protože jejich rychlost svázaly předpisy. Rychlost pohybu automobilem je spíše dána propustností komunikací, než technikou automobilu. Zvykli jsme si tedy na jakési konstanty rychlosti pohybu, o kterých posledních, řekněme 30 let, nepřemýšlíme. Když máme jít někam pěšky, tak v sekundě dokážeme odhadnout, jak dlouho nám to bude trvat, stejně na lodi, v autě nebo v letadle.

Přesto však rychlost zásadně mění podobu našeho života. Není to rychlost pohybu, ale rychlost přenosu informací. Elektronika zcela změnila náš život. Nejprve přišla, aby nám ušetřila čas. A když nám ho skutečně ušetřila, tak se náš život nestal komfortnějším, abychom mohli stejnou práci a tedy i stejný výdělek získat za kratší čas a ten ušetřený čas by mohl obohatit náš život. Ne, to se nestalo. Moc a peníze mají pro mnohé tak opojné kouzlo a jsou těmi institucemi natolik fascinovaní, že jsou ochotní jim obětovat čas, který je jim na této zemi dán. Narodíme se a zemřeme. Tyto dva momenty v lidském životě dělí od sebe určitý čas, pokaždé jiný a pokaždé neznámý. A někteří z nás jsou ochotní tento čas vyměnit za uspokojující pocit nabytí zbytečných věcí. Zbytečná věc ale není například loď. Tedy pro jachtaře. Fotbalista nebo filatelista se bez lodi nejspíše obejde. Stejně tak dobře, jako se jachtař obejde bez míče nebo filatelistického alba s lupou.

Když nám tedy elektronika ušetřila v pracovních procesech spoustu času, tak my jsme ho nevěnovali tomu, abychom byli někde u vody. My jsme ho věnovali tomu, abychom tento čas opět efektivně zaplnili prací a vydělali víc peněz, ze které si koupíme spoustu zbytečných věcí. To je jen jeden z negativních dopadů rychlosti. Druhý je ten, že rychlost toku informací už je taková, že ten proud s sebou bere jak seriózní a odborné informace, tak i kdejaký brak. Ten proud a hloubka pomyslné vody jsou tak veliké, že je velmi obtížné selektovat. Čím serióznější je informace, tím bude nejspíše i časově náročnější. Ke správnému pochopení je potom nutné přijmout ucelenou informaci i s kontextem, který jí zdroj dal. Bez ohledu na míru inteligence dnes máme k dispozici širokou skupinu lidí, která nemá čas nic číst, kromě mejlů od svého nadřízeného. Tato část populace se potom rozhoduje velmi povrchně jen základě dílčích informací a může za to zase jen rychlost, kterou nejen přijali, ale nadále ještě rozvíjejí. Vůbec si nedokážu představit, kam až toto může zajít a jaký vliv to bude mít na proměnu společnosti a jejích hodnot.

Otevřel jsem na svém chytrém telefonu aplikaci facebooku a hned nahoře byla zajímavá informace, kterou jsem začal číst. Pak jsem si ale uvědomil, že bych se o to chtěl podělit i se svou partnerkou a přečíst jí to nahlas. Tak jsem tu aplikaci spontánně nevědomky uzavřel a šel jen v rámci bytu za ní: "Nech toho luxování a poslechni si, to jsou vynikající myšlenky". Znovu jsem spustil aplikaci facebook a jako první se mi zobrazil samozřejmě jiný, aktuálnější příspěvek. Protože telefon nejspíše původně zobrazil naposledy otevřenou pozici v chronologii přílivu příspěvků, tentokrát otevřel tu o několik hodin aktuálnější. Nevěděl jsem, kdo tam ten zajímavý příspěvek vložil a tak jsem listoval displejem do starších příspěvků, až jsem to vzdal, vysavač opět zaburácel a já znechuceně odložil telefon. Stačí několik hodin k tomu, aby jednu inteligentní věc v toku informací zasypala nepřehlédnutelná hromada povrchních a nebo politických emotivních pitomostí. Když už jsem zmínil ty politicky orientované příspěvky, nemohu nesdělit svůj smutek a rozčarování nad tím, kolik je v nich netolerantnosti k jiným názorům a zloby. Z některých příspěvků, bez ohledu na to, na které straně stojí, úplně čiší nenávist. Kdyby to šlo, tak by snad někteří zase zavírali své odpůrce do vězení a třeba je i věšeli.

Za toto chování také může rychlost, protože s ohledem na míru intelektu jsou různí lidé schopní přijímat různé informace. Rychlost, s kterou se jim předkládají jednoduchá emotivní řešení, je velmi nebezpečným nástrojem, ovládajícím dnes všemi možnými způsoby tu část populace, která nemá čas. Najděte si trochu víc času na věci, které jsou životně důležité. Ty materiální věci vám neutečou.

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Poslední slovo

Blog | Petr Láska
title

Editorial

Blog | Petr Láska