Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Step by step

Když jsem byl požádán, abych napsal článek nebo spíše články zaměřené na téma navrhování plavidel či výpočty, v duchu jsem se zasmál a zároveň zhrozil. Osobně si myslím, že navrhování lodí patří mezi jedny z nejnáročnějších disciplín.

 

Designér musí mít nejen brilantní estetické cítění pro vizuální podobu plavidla, ale musí být také brilantní konstruktér, mít inovativní myšlení a v neposlední řadě být skvělý jachtař. Tedy nikoliv v neposlední řadě, nýbrž v ideálním případě. Samotný proces navrhování je často definován jako „spirála“. Samotný návrh lodě je vždy ovlivněn mnoha faktory. Mezi tyto faktory patří například typ lodě, její účel použití či finanční politika loděnice (předem zvolený segment). Tato „pomyslná“ spirála má celkem 11 základních segmentů. Správný designér by proto měl při samotném návrhu přihlédnout v určité míře ke každému z nich. V samotném výsledku s přibývajícími nároky na plavidlo vznikají nové segmenty, ty bývají ovšem často prioritní pro daný návrh plavidla.

Na začátku každého procesu navrhování má designér pouze základní data a požadavky. Může se jednak buď o základní parametry (myšlenka, nápad, koncept, představa), přesné parametry (velikost, určení do jakých vod je plavidlo situováno apod.) nebo se jedná o data předchozí modelové řady (návrh má být upgradem staré modelové řady). Během tohoto kroku nastává doba, kdy designér nebo celý tým designérů by měli provést důkladnou analýzu, během které nalezne řešení pro zkvalitnění nového plavidla. Pokud se navrhuje kompletně nové plavidlo, měli by designéři znát dobře svoji konkurenci, znát klady i zápory konkurenčních návrhů. Pokud se jedná o nový design modelové řady, vychází se z předešlé modelové řady.

Po kroku, ve kterém designér provede analýzu a vyhodnocení základních dat (základní rozměry, uzpůsobení apod.) nastává chvíle, kdy by měl začít navrhovat základní tvar trupu. Měl by mít již rozhodnuto jaké oplachtění, motorizaci či dimenzování kýlu bude volit. Zároveň by měl již mít hrubé povědomí o tom, jak bude vypadat interiér lodě či lanoví. Na konci tohoto kroku by již měly být provedeny základní kalkulace pro hrubé povědomí o návrhu.

Navrhování lodě je jako otesávání surového kamene do podoby sochy. Nejdříve začnete s nápadem, poté začnete tesat nahrubo a nakonec upravujete jednotlivé díly dočista. A tak je tomu i u lodě. Během hrubého odhadování totiž dimenzujeme hmotnost kýlu a upravujeme hrubé proporce do požadované podoby. Až ve chvíli, kdy jsme spokojeni s výslednými hodnotami, postoupíme dále a začneme „začišťovat“ jednotlivé části návrhu. Během „čištění“ se tak dostane na detailní rozkreslení kokpitu, interiéru a lanoví. Po rozkreslení opět provedeme ověřovací výpočty, abychom se ujistili, že se v průběhu detailního rozkreslení výrazně nezměnili výsledné hodnoty. Jak jste si asi všimli, zatím jsme nepočítali se samotnou konstrukcí lodě. Tedy dimenzováním trupu a jeho nosnou konstrukcí. Má to svůj důvod. Jednak konstrukce by měla být jedním ze základních parametrů, ze kterých vycházíme na začátku analýzy, ale také proto, že samotné dimenzování nosné konstrukce musí vycházet z výsledných hodnot. Tedy na základě výtlaku, rozměrů, požadavků apod. Tedy opět mnoho čísel, ještě více vzorců.

 

Dnes je navrhování lodí otázkou konstrukčních týmů, kde každý má svůj díl. Designér navrhne tvarosloví modelové řady. Jachtař odborník konzultuje vše nejen během procesu návrhu designéra, ale zároveň vyjadřuje svůj názor po odevzdání návrhu. Specialista na interiéry navrhuje detailní podobu vybavení, truhlář/konstruktér navrhuje materiál, technologii výroby, alternativní řešení. Konstruktér pak navrhuje nosnou konstrukci a dává podněty na úpravy designu na základě optimalizace konstrukce a nakonec tu může být také technolog, který navrhuje a konzultuje výrobní proces. Jak je tedy vidět, je potřeba mnoho chytrých hlav k tomu, aby vznikly kvalitní lodě.

 

Nedávno jsem měl možnost být součástí procesu návrhu jednoho luxusního katamaránu. Základní tvarosloví navrhl průmyslový designér bez větších znalostí problematiky plachetnic. Tento návrh byl předán konstrukční kanceláři, která nejenže musela do značné míry změnit podobu lodě, ale také musela kompletně předělat interiér tak, aby loď byla po statické stránce bezpečná. Interiér ovšem konstruktéři předělali již bez spolupráce s designérem a tedy estetické myšlení bylo nahrazeno plně racionálním a technickým. Štěstím pak pro celý projekt bylo, že vedoucí konstruktér se mi pochlubil jejich návrhem a nakonec dal na moje připomínky a nápady jak upravit návrh. Takže nakonec můžeme doufat, že výsledek bude kvalitně zpracován nejen po konstrukční stránce, ale také po estetické.

 

Každý designér začíná navrhovat loď podle sebe. Někdo začíná od tvaru trupu, někdo od podmínek, pro které má být loď navrhnuta. A někdo může klidně začít loď navrhovat na základě optimalizace ovládání lodě. Tak nebo tak se vždy dostane ke všem bodům procesu návrhu.

 

 

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Kompozitní materiály

Technika | Viktor Brejcha
title

Vestavba motoru

Technika | Petr Láska