Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Jiný kraj, jiný mrav

Plavit se švédskými vodami není pro našince úplně běžné, ale současně vůbec ne nedostupné. Kdokoliv to okusil, ten o svém zážitku mluvil jen v superlativech. Koupil jsem si loď ve Švédsku a hodlám tam s ní nějaký čas zůstat, tak jsem se také zajímal, co to obnáší.

 

Předmětem tohoto článku bude jedním slovem „Legislativa“, kterou jsem záměrně rozdělil do několika samostatných odstavců.

 

  1. a) Platba

Před cestou do Švédska pro svou novou loď jsem udělal nějakou domácí přípravu. A to, co jsem všechno zjistil, se pokusím popsat v dnešním krátkém článku.

Minule jsem reportáž končil uzavřením smlouvy. A v ní uvedené bankovní konto, kam je potřeba převést peníze dle dohody do 2 měsíců. Jedna z mých prvních otázek byla, zda lze platit hotově. V Praze má jedna směnárna vždy lepší kurz než kterákoliv tuzemská banka. Odpověď zněla: „Nelze.“

Dostalo se nám vysvětlení, že už od částky cca 5000 SEK (švédských korun), které by třeba chtěl někdo složit v bance někomu na konto, bude platba v hotovosti velmi problematická. Banky musí prověřit, kde jste k této sumě přišli, zda jsou to legálně nabyté peníze, proč a komu je posíláte v hotovosti, nikoli převodem z účtu na účet. Ani příjemce nemá z tohoto důvodu zájem o hotovost. Původní majitel lodě prostě chtěl poslat platbu na účet. Nejlevnější cesta z ČR v tomto případě vede přes založení konta vedeného v SEK v tuzemské bance. Provést požadovanou směnu (konverzi) a pak poslat převodem. Je to však zpoplatňováno jako klasická zahraniční platba, při dispozici SHA (každý své poplatky) to dělá kolem 200 Kč. Prostě není to jako v případě eura, tam se u dobrých bank v eurozóně poplatky pohybují v řádu 20 Kč. Tak to máme transfer peněz.

 

  1. b) Převod vlastnictví

První, co každého napadne, je otázka: „Jak je to s převodem lodě?“ Podržte se něčeho – nijak! Lodě do 12 metrů délky včetně se ve Švédsku neregistrují. Je to pouhý prodej movité věci a dostatečným dokladem o nabytí této movité věci a vlastnictví je právě kupní smlouva (a případně doklad o zaplacení). Ideálně je dobré mít to sepsané v angličtině pro pozdější využití i mimo Švédsko. Jak by taková smlouva měla vypadat? Pokud možno velmi jednoduše, kdo komu co a za jakých podmínek prodává. Stručný popis prodávané věci a způsob úhrady. Čím jednodušší smlouva, tím lepší. Je žádoucí vyhnout se složitým formulacím, které si smluvní strany mohou vyložit rozdílně. Takto také vypadal náš první návrh. V tomto má Pavel zkušenosti a měl připravený takový vzorový text, který standardně používají i jeho blízcí.

Po několika oboustranných drobných připomínkách jsme se shodli na třetí verzi návrhu. Já konkrétně jsem chtěl, z důvodu pozdějšího prokazování např. parametrů lodě pro určité poplatky v některých zemích, uvést do smlouvy všechny základní parametry lodě. Pavel tam ještě přidal fotku, jako jednoznačnou identifikaci. Doplnili jsme termín, do kdy bude loď zaplacena a potvrzení prodávajícího, že do lodi nikde neteče a motor je zcela funkční (na suchu to nebylo možné ověřit, proto je toto ustanovení ve smlouvě). Jinak se píše stav ke dni prohlídky, jak s poznámkami kupujícího, tak prodávajícího. 

Mám tedy v ruce doklad, prokazující vlastnictví lodě a plně dostačující pro plavbu ve švédských vodách. O pojistce, minimálně o povinném ručení, se zmíním v následujícím odstavci. Jak by to vypadalo, když s lodí poplujeme mimo švédské vody? Opět velmi jednoduše. Mají to vůbec v tom Švédsku dobře vymyšlené. Z pověření vlády, zde tedy vlastně krále, má v péči tuto oblast „Švédský cestovní klub“ (volně přeloženo Svensky Kryssarklubben, web www.sxk.se). Založen byl v roce 1923, dnes má 43 tisíce členů. Je velmi aktivní. Zajišťuje školení, průvodce, bóje v zátokách, ale i spoustu dalších akcí. Má členy z více než 40 zemí. Více info získáte na stránkách klubu.

Svensky Kryssarklubben na vyžádání vystavuje mezinárodní osvědčení platné 2 roky, pro členy klubu se slevou, za polovic. K vydání je potřeba odeslat (poštou nebo e-mailem) pouze vyplněný formulář a kopii kupní smlouvy, za poplatek 500,- SEK pro členy a 1000,- SEK pro nečleny. Obnova, prodloužení je potom za 300,-/750,- SEK. Členství v klubu pro dospělého přijde na 400,- SEK ročně, pro rodinu 460,- SEK.

A to je vše. Dle mého téměř dokonalý systém.Více zde: http://sxk.se/internationellt-certifikat a formulář ke stažení: http://www.sxk.se/sites/default/files/private/intcert.pdf

 

  1. c) Pojištění

Ještě nám chybí pojistka. Pokud zůstává švédská vlajka, pojistí vám ji jakákoliv místní pojišťovna. Možností je samozřejmě více. Na webu lze najít mnoho nabídek i zahraničních pojišťoven. Původní majitel loď pojistil u pojišťovny Atlantica. Nejrozšířenější a nejznámější je Svenska Sjö (www.svenskasjo.se). Ceny má docela dobré. Při hledání maríny jsem narazil na IF pojišťovnu. Ta uvádí, že pro vybraná kotviště/maríny s označením „bezpečný přístav“ poskytne majitelům zde zakotvených lodí významnou slevu, 25 %. Plus nějaké další drobné slevy, např. za to, že majitel je vlastníkem nějakého průkazu k vedení lodě (ve Švédsku do 12 m nepovinné).

Pojišťovny zde dělí maríny na ty bezpečné, tj. dobře chráněné, a ostatní. Bezpečný přístav je podle jejich definice ten, který je chráněn od otevřeného moře a vnějšího lodního provozu, jeho členové provádějí hlídání a vstup je zabezpečen a kontrolován.

Dále jsem nepátral, protože mě z toho seznamu zajímá pouze marína Säbyvikens. Nabídka pojišťovny je však lákavá. S pomocí Googlu jsem prošel a vyplnil celý elektronický formulář. Zatím jediný zádrhel nastal s tím, že je potřeba vyplnit ID číslo, tedy něco jako naše rodné číslo. Vyplnil jsem svoje, ale systém automaticky dosadil nějaké exotické jméno Rasim „cosi“ z Malmö, a to podle švédského registru. Systém podle čísla identifikuje pojistitele a dosadí také adresu. Zatím jsem to dále neřešil, protože jsem finální pojišťovnu ještě nevybral a do vyplutí na to mám čas.

Obeslal jsem e-mailem poptávku do pojišťoven: Bavaria, Pantaenius, Smarteo, Allianz, Wehring & Wolfes, PM & Partner Assekuranz und Consulting a Yacht-Pool. U některých lze spočítat sazbu on-line na webu.

Nejrychleji odpověděli z Bavaria pojišťovny. Nabízená cena pro roční povinné ručení 60 EUR (krytí 6 mil. EUR). Úrazové pojištění k tomu pro všechny lidi na palubě lze připojistit za dalších 40 EUR. Postupně pak přicházely nabídky od dalších pojišťoven. Zadání bylo stejné, odpovědi už nikoliv. Pro přehlednost jsem připravil tabulku s nabídkovými cenami (platnými pro danou loď) na sdružené, havarijní, povinné a úrazové pojištění. Přepočítané pro celý rok a na české koruny aktuálním kurzem (u většiny limity pojistného krytí 6 mil. EUR/6 mil. EUR, spoluúčast minimální nebo žádná, ceny jsou tedy od):

Abych získal reálnou představu o cenách, vyplnil jsem, kde to šlo, formulář na webu. Tak se také stalo, že jsem uzavřel pojistku on-line u Švédské námořní (Svenska Sjö). Ale bohužel to nelze dokončit bez zadání ID čísla (naše rodné číslo). Aplikace pak dosadí jméno a adresu podle švédského registru. Tedy jsem to uzavřel na jinou osobu (nechtě). E-mailem přišlo potvrzení a také přístup do webové aplikace. Začalo tedy dlouhé martyrium dopisování e-mailem (švédsky s pomocí překladače). Snažil jsem se vysvětlit, že chci tuto uzavřenou pojistku změnit na své jméno. Docela to trvalo, než někdo pochopil, o co mi jde. Vyžádali si doplňující informace a hlavně jméno a adresu, na koho bude pojištění uzavřené. A také oprávnění k vedení lodě, pokud je. A to bylo pak příjemné překvapení, když za tuto licenci poskytli dodatečnou slevu. Z původní částky 1449 SEK tak je roční platba 1074 SEK (dnes cca 3200 Kč). Někde jsem viděl údaj – sleva 20 % za licenci. Tedy máme konečně celoroční sdružené pojištění lodě se spoluúčastí 2500 SEK.

Další slevy nabízejí za instalaci alarmu, imobilizéru a vyhledávacího zařízení. K pojistce dává tato pojišťovna také brožuru „Bezpečné kotvení“, ke stažení zde http://www.svenskasjo.se/pdf/mooringinstructions2.pdf. Doporučují provedení technické (bezpečnostní) prohlídky lodě, od 25 roku stáří každých 5 let. A za platnou prohlídku je pak sleva na pojistném 200 SEK. Na stránkách pojišťovny také můžeme číst: Pojištěná loď musí být vybavena funkčním hasicím přístrojem schváleného typu, pokud má motor s výkonem 20 koní a více nebo kuchyňku, topení nebo jiné zařízení s otevřeným ohněm. Hlásiče úniku plynu a kouřové hlásiče jsou také dobrá investice a doporučují se mít je nainstalované a funkční.

Loď pod 10 m, musí mít jeden přenosný hasicí přístroj, minimální třída účinnosti 13A 70BC. To znamená, že obsahuje alespoň 2 kg prášku. Loď větší než 10 m musí mít alespoň dva hasicí přístroje stejného typu jako výše. Revize plynových instalací se nevyžaduje. Ale každý by se měl ujistit, že toto zařízení je instalováno a provozováno v souladu s pokyny a předpisy výrobce. 

 

  1. d) Kotvení, celoroční stání

Jak už jsem psal dříve, ve Švédsku je systém klubů a komerčních marín. V klubech je to pro cizince poněkud komplikované. Například v cenově nejzajímavějších klubech Vygbyholm båtklub a Näsbyviken båtklub je problém, že vlastníkem či spoluvlastníkem klubu je obec. Asi přispívá i na provoz. Každopádně takový klub nebere mezi své členy nikoho, kdo nemá bydliště v působnosti této obce. Pro nás nesplnitelná podmínka.

V některých klubech by nás vzali, ale pozor, v rámci členství, kromě členského příspěvku, je třeba plnit některé povinnosti, jako např. strážní službu. V jednom klubu uvádějí, že podle počtu členů to na každého vyjde 2x do roka. Za nesplnění povinnosti se účtuje poplatek 4000 SEK, což není zrovna málo. Nakonec nám ze všech možností vychází nejlépe Säbyvikens marina. Jediná omezující podmínka je, že chtějí kontaktní osobu ve Švédsku (pro všechny případy). A to pro nás je splnitelné díky Pavlovi. Má to sem pár minut autem, kdyby bylo něco potřeba. Také zde je povinnost hlídání. V letní sezóně to není problém, na lodi je stále co dělat a my tam určitě rádi pojedeme. V zimním období je poplatek za nesplnění povinnosti nijak horentní suma 600 SEK. To ještě zvážím, zda nebude lepší se vykoupit. Marína je maličko cenově dražší než klubové maríny. Ceník pro léto mají zde: http://www.marinan.eu/PriserSommarplats.htm a pro zimní stání http://www.marinan.eu/PriserVinterplats.htm

Všechny maríny uvádějí tzv. zimní a letní ceník. Někdo si pronajímá místo jen na léto, v zimě stojí na zahradě. V místech, kde jsme projížděli, stála na suchu nějaká loď či loďka skoro u každého domu. Jiní si zase najímají místo pouze na zimu a v létě mají místo na bójce. Někteří z majitelů pozemků, který zasahuje až k vodě, mohou mít i práva k vodní hladině. To jsem ale blíže nezjišťoval, bójku zřizovat nebudeme. Jsou i tací, jako my, kteří si rezervují místo na celý rok. V námi vybrané maríně, ostatně jako ve všech oblíbených, se na místo čeká. Jednou ročně zasedá výbor a uvolněná místa přiděluje zájemcům v pořadníku. Jsme zapsaní a čekáme na místo od letní sezóny. Údajně jsme třetí v pořadí a do léta se místo prý určitě najde. Pro jistotu jsem se přihlásil do pořadníku ještě v Svinninge marina, největší v této oblasti. Něco z toho určitě vyjde. Pokud by se místo nenašlo, museli bychom přehodnotit podmínku vzdálenosti od letiště a zvolit zcela jiné výchozí místo pro tuto oblast. Nakonec se nám podařilo získat místo v maríně Säbyvikens. V létě budeme hlídat, v zimě se vykoupíme. Ve stejné maríně od léta bude stát i druhá loď „Shipmann 28“ manželů z Prahy. Třeba se s nimi domluvíme na vzájemném zastupovaní při hlídání (2x po sobě). Pak už by i cesta v zimě dávala smysl. A ještě doplním, že jsme se nedávno dozvěděli o jednom Čechovi, který má v této maríně flotilu 12 lodí k pronájmu (velikost 7–9 m). Třeba bude možné spolupracovat.

 

  1. e) Data

A ještě jeden doplněk. Na lodi je potřeba nejen pro soukromé a pracovní spojení k poště nějaké GSM datové připojení. Zejména je dobré mít přístup k aktuálnímu zpravodajství o počasí a dnes dosti často také ke stažení aktuálních mapových podkladů. Výše uvedená pojišťovna nabízí při uzavření pojistky různé více či méně obvyklé bonusy. Běžné jsou slevy na dalším pojištění (majetku, úrazu atd.). Dále slevy na kurzy a předplatné (např. VHF) a co mě zaujalo, tak na datové připojení – balíček od net1.

Na svých stránkách píšou: Novinka pro rok 2014 – Zahájili jsme partnerství s mobilním operátorem širokopásmového datového přenosu net1, který má největší pokrytí, až 120 km od pobřeží. Kromě toho můžete surfovat bez dodatečných nákladů jak v Dánsku, tak i v Norsku. Balíček, který je speciálně navržen pro potřeby našich zákazníků, obsahuje veškeré potřebné vybavení v ceně a platby se realizují pouze během plavební sezóny. Více informací a objednat lze zde: http://www.net1.se/svenskasjo

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Historie polského jachtařského průmyslu 2. díl

Magazín | Jacek Centkowski