Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Rizika při rekreačním jachtingu – 4. část

Zašli jste si někdy na večeři a nechali jachtu na kotvě ve vedlejší zátoce? Mohla to být nejdražší večeře v životě! V úvodním článku našeho seriálu o rizicích v jachtingu jsme v My Boat 5/2015 v rozhovoru s Dr. Schöchlem, ředitelem pojišťovny YachtPool, zmínili význam speciálních pojištění kapitána. V My Boat 6/2015 jsme vysvětlili, jak důležité je to, aby skipper jednal v duchu SeaManShip, a v My Boat 7/2015 jsme se věnovali problematice kaucí. Dnes pak přichází na řadu málo známý pojem hrubá nedbalost, kvůli které se ale mohou skippeři dostat do potíží se značnými finančními následky.

 

V minulém článku jsme upozornili, že žádné havarijní pojištění nekryje škody způsobené hrubou nedbalostí. Poskytovatelé havarijního pojištění tyto škody přímo vylučují z pojištění, nebo si vyhrazují možnost uplatit tzv. regres, tedy uhradit škody, ale následně je vymáhat po tom, kdo je zavinil. Co je tedy ta hrubá nedbalost?

Bohužel se nejedná o jednotný a pevně stanovený pojem a právní posouzení hrubé nedbalosti proto bude do určité míry záviset i na subjektivním vnímání konkrétního případu. Jak ukazují praktické zkušenosti z některých zemí, může být chápání tohoto pojmu značně rozdílné a hodně vzdálené od středoevropského právního myšlení. Výklad hrubé nedbalosti v zahraničí ze strany přístavní policie, pojišťovatele nebo pronajímatele může ve výsledku dopadnout daleko přísněji. Existuje riziko, že kvůli subjektivnímu posouzení zahraničního soudu (který si vezme za podklad názor expertů) bude skipper muset hradit opravdu velmi vysoké částky (např. při velkém poškození či zničení lodi!).

 

O hrubou nedbalost se jedná vždy, když je v obzvláště velké míře porušena řádná pečlivost, kterou vyžaduje provoz jachty, nejsou provedeny ani ty nejjednodušší úvahy a není dbáno na to, co by každému rozumnému člověku v konkrétním případě muselo být zřejmé. Ale nebudeme jen teoretizovat. Dr. Schöchl (právník a ředitel německé pojišťovny YachtPool) nám poskytl několik příkladů, kdy soud reálně rozhodl, že skipper jednal s hrubou nedbalostí.

 

Ortel hrubé nedbalosti byl vysloven například nad skipperem, kterému byla odcizena nezajištěná loď, odstavená na přívěsu automobilu. Odůvodněno to bylo tím, že přívěs se dá snadno odtáhnout každým vozidlem, které disponuje tažným zařízením. Přitom by bylo velmi jednoduché přijmout bezpečnostní opatření, jež tomu zabrání, například přimontovat zámek, ocelový řetěz, nebo naopak odmontovat připojovací hlavu přívěsu. Zajímavé je posuzování hrubé nedbalosti při dočasném opuštění jachty. Záleží vždy na konkrétních okolnostech (době, po kterou byla loď opuštěna, počasí apod.), za nichž škoda vznikla. Někdy zde nebude žádné zavinění ze strany skippera a posádky (například pokud opustí loď za bezvětří a klidné hladiny, aby si dali večeři, a někdo z hloupého žertu přeřeže kotevní lano, v důsledku čehož bude jachta poškozena). O běžnou nedbalost se bude jednat tehdy, když posádka opustí loď na celý den v situaci, kdy vane slabý, ale silně se točící vítr, který způsobí, že se kotva vysmekne a dojde k poškození jachty. Hrubá nedbalost nastane bezpochyby v případě, že posádka při silném větru (např. 5 Bft.) a velkých vlnách (půl metru) na několik hodin opustí loď. I když je třeba loď ponechána v chráněné zátoce a správně zakotvena (nicméně na špatném podloží, jílu apod.).

 

Za hrubou nedbalost může být považován i případ, kdy skipper za bezvětří a klidného moře s plně funkční jachtou narazí do jediného podmořského skaliska, které je zaznamenáno ve všech mapách. Takovýto případ ukazuje na velmi hrubé nerespektování pravidel opatrnosti a dobrého SeaManShip. Tím se částečně vracíme k tématu našeho prvního článku: Je velmi důležité být si vědom zásad SeaManShip. Pokud bude skipper jednat v souladu se SeaManShip, tedy „s péčí řádného skippera“, snižuje se na minimum nebezpečí, že mu bude způsobení škody připsáno na vrub jako hrubá nedbalost.

Pro ty, kteří se snaží dodržet zásady SeaManShip, ale chtějí být maximálně zajištěni, nabízí pojišťovny speciální pojištění odpovědnosti skippera, které výslovně kryje i hrubou nedbalost. Podobné pojistky nabízí více společností, ale je velmi důležité, aby bylo pojištění hrubé nedbalosti explicitně zahrnuto v podmínkách pojištění. Jak víme, ne vždy se pod stejným nadpisem skrývá stejný obsah.

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Kauce

Právní poradna | Michaela Dvorská
title

Rizika při rekreačním jachtingu 1

Právní poradna | Tomáš Kapička