Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Právní poradna: Rizika při rekreačním jachtingu – V. Část

Odpovědnost za škodu může vyjít na miliony (EUR)

V rámci našeho seriálu, který byl uveden rozhovorem s Dr. Schöchlem o významu speciálních pojištění kapitána (MyBoat 5/2015), jsme se již zabývali zásadním významem tzv. Seamanship (MyBoat 6/2015), kaucí a problémy s ní spojenými (MyBoat 7/2015) i hrubou nedbalostí, kvůli které může pojišťovna odmítnout plnění (MyBoat 8/2015). V dnešním článku se zaměříme na odpovědnost za škodu způsobenou při charteru třetím osobám.

 

Snad všichni skippeři ví, že kromě havarijního pojištění musí mít jachta uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám (tzv. Kasko). Ve svém vlastním zájmu bychom se měli jachtě bez tohoto pojištění velkým obloukem vyhnout. Proč je toto pojištění tak důležité? Na co si dát pozor?

Důležité je proto, že skipper odpovídá za škody, které zaviněně způsobí třetímu, veškerým svým současným i budoucím majetkem, a to osobně, bezprostředně, neomezeně a neomezitelně. Zní to složitě a děsivě. A to ještě ani nemluvíme o tom, že existují země, kde se ani zavinění nevyžaduje (skipper pak odpovídá i za škodu způsobenou tzv. „vyšší mocí“, např. když se jeho řádně přivázaná loď vlivem extrémní bouře uvolní a poškodí sousední jachtu, ale toho se ve většině evropských zemí obávat nemusíme).

Pojištění odpovědnosti jachty za škodu třetím osobám slouží podobně jako povinné ručení u aut ke krytí škod, které zaviněně způsobíme jiné jachtě nebo na zdraví (či dokonce životě) cizí posádky. A škody to mohou být opravdu vysoké, patřit mezi ně mohou i výlohy na léčení, náhrady ztráty výdělku, náklady na právní zastoupení, ale také škody na životním prostředí.

Výše náhrady škody se může vyšplhat do astronomické výše a je zcela zásadní, aby pojištění odpovědnosti jachty bylo dostatečné a plnilo svou funkci, tedy chránilo peněženku kapitána i posádky! V charterových smlouvách bývá sice uvedeno, že jachta má pojištění odpovědnosti a v případě nehody by tedy měla pojišťovna škody uhradit, ale bohužel může nastat mnoho komplikací, například když je limit pojistného plnění nastaven příliš nízko, méně než 1 milion euro, naprosto neodpovídá úrovni rizika! Oblast plavby je v pojistné smlouvě geograficky omezena a je problém, když ke škodě dojde mimo ni. Pojistné krytí totiž může být sjednáno pouze na výsostné vody daného státu, ačkoliv má loď vybavení i dokumenty pro plavbu dál. Pojištění se nemusí vztahovat na charterového skippera. Zní to neuvěřitelně, ale i s tím se můžeme setkat. Pojištění odpovědnosti nemusí být účinné nebo neexistuje. Účinné není, pokud pronajímatel jachty nezaplatil pojistku. Bohužel se to v praxi stává a pojištovna je za takovýchto okolností osvobozena od plnění. Pojištění neexistuje v případě, že jej navzdory ustanovení ve smlouvě pronajímatel vůbec neuzavřel. V těchto případech jde samozřejmě o porušení smlouvy a skipper má proto možnost uplatnit regresní právo vůči pronajímateli. Je-li však částka náhrady škody tak vysoká, že pronajímatel jachty zkrachuje, nic již nepomůže – je to skipper, kdo osobně odpovídá!

Rizikem je i nebezpečí insolvence pojišťovatele. Zejména u menších neznámých společností to není vůbec nemyslitelné! Neexistuje žádný fond, který zastoupí pojišťovatele (jak se mnozí chybně domnívají)! Skipper tedy prostřednictvím charterové smlouvy v podstatě uzavírá „obchod“ s pojišťovatelem, o jehož bonitě vůbec nic neví.

Další úskalí spočívá v tom, že z pojistného krytí jachet bývají často vyloučeny i nároky na náhradu škody mezi členy posádky navzájem a nároky posádky vůči skipperovi. Důvodem je to, že všeobecné pojistné podmínky zpravidla vylučují z pojištění případy, kdy je jedním pojištěným způsobena škoda ostatním spolupojištěným osobám (které nejsou oním „třetím“).

Jak se proti uvedeným rizikům chránit? Před nedostatky, které se mohou vyskytnout v pojištění odpovědnosti jachty nás pomůže ochránit speciální pojištění odpovědnosti skippera. Vybereme-li si dobrý produkt, lze „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Například pojišťovna Yacht-pool nabízí pojištění odpovědnosti skippera (ODKAZ NA http://www.yacht-pool.sk/send_offer_cz_altumare.php), které kryje škodu na pronajaté jachtě, i když ji způsobíme hrubou nedbalostí a proto pojišťovna odmítne plnit z havarijního pojištění. Navíc poslouží i jako ochrana před nároky třetích osob vůči skipperovi, který jim způsobil škodu (viz pojistné podmínky). (ODKAZ NA http://www.yacht-pool.sk/dokumenty/vseobecne_podmienky_yp_2015.pdf)

 

Závěr: Pojištění je na charteru něco jako pláštěnka na horské túře. Radši si ji bereme, přestože věříme, že nebude pršet. To však sami neovlivníme jinak, než dobrým rozhodnutím. Stejně tak na charteru můžeme dobrou volbou chartrovky podstatně omezit pravděpodobnost „deště“, tedy vzniku problému, kvůli kterému budeme muset použít „pláštěnku“, tedy pojištění. Nejlepší ochranou je vždy prevence a proto pečlivý výběr renomované firmy, u které si charter objednáme podstatně omezí možné komplikace. Pomoci s výběrem nám mohou ratingové systémy, které se začínají na trhu objevovat a o kterých se zmíníme někdy příště.

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Hrubá nedbalost

Právní poradna | Michaela Dvorská
title

Kauce

Právní poradna | Michaela Dvorská