Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Jak vybírat jachtu v charteru

V předchozích článcích seriálu o rizicích při charteru jachet jsme se věnovali situacím, které nás mohou potkat na moři a doporučili jsme pojištění, která mohou ochránit naši peněženku, pokud se něco skutečně stane. Dnes se vrátíme úplně na začátek charteru, tedy na jeho výběr a rozebereme rizika, která můžeme již od počátku eliminovat.

 

Je samozřejmé, že se při tankování benzínu díváme na jeho cenu. Ta nejlevnější čerpací stanice bývá obvykle tou nejoblíbenější. Za předpokladu, že benzín je benzín a nafta je nafta, tedy zboží stejné povahy i kvality.

U služeb, ke kterým patří i pronájem jachet, je situace složitější. V praxi to často vypadá tak, že cena je dominantním faktorem, ovlivňujícím rozhodnutí o určité nabídce pronájmu lodi. Často je tomu tak proto, že nevíme jak posoudit rozdíly v kvalitě plnění. A protože vybíráme dovolenou, nemyslíme na možné komplikace a rizika, chceme výhodně nakoupit a předpokládáme a věříme, že objednaný charter bude odpovídat očekáváním.

Konkrétně to znamená, že očekáváme, že pronajatá jachta bude v top kvalitě, tedy s veškerým kvalitním a fungujícím vybavením, které nám poskytne komfort na palubě, jaký si přejeme mít. Že bude jachta bezpečná očekáváme jaksi automaticky a kdo by nechtěl top kvalitu za nízkou cenu? V případě pronájmu jachty se ale nebavíme jen o „balení produktu“, tedy o čistotě a komfortu, ale přímo se to dotýká i bezpečnosti plavby. A zatímco naleštit loď je relativně snadné, zajistit její bezpečnost (například čisté a funkční nouzové pumpy na odsávání vody apod.) je složitější a taky dražší. Proto záleží na prostředcích, které k tomuto účelu jednotliví správci jachet vynakládají.

Obecně panuje názor, i když ne zcela správný, že čím mladší jachtu vybereme, tím méně starostí budeme mít. Nová loď dostane přednost ve výběru bez ohledu na to, kdo na ní charter prodává a kdo se o ni stará. V praxi však nelze zdaleka tvrdit, že stáří jachty představuje garanci celkové kvality nabídky. Už vůbec neplatí, že čím mladší jachta, tím méně souvisejících komplikací! Existují jachty, které mají svoje léta, ale díky špičkové péči jsou ve vynikajícím stavu a taky existují nové jachty, které zcela postrádají základní údržbu a již v prvním roce provozu mohou být nebezpečné.

Specializovaná jachtařská pojišťovna Yacht-Pool požádala tisíce svých zákazníků o sdělení jejich negativních i pozitivních zkušeností z charteru u nejrůznějších firem na celém světě. Výsledek jasně potvrzuje, že mladá jachta sama o sobě není garancí kvality. Negativní zkušenosti se netýkaly pouze stavu lodi, ale občas také celkových praktik v rámci obchodu, jako je například velmi ležérní obeznámení s lodí, ale o to podrobnější přezkoumání při vracení, kde byly zjištěny třeba škody na kýlu, které prokazatelně nebyly způsobeny daným nájemcem. Dalším příkladem může být neoprávněné zadržení celé kauce za poruchu zapalovacích svíček, které musely být během charteru vyměněny. Jednoznačné bylo, že tento typ problémů se objevil bez ohledu na stáří lodě nejčastěji právě u nejvýhodnějších, tedy nejlevnějších nabídek na trhu. Vypadá to na jasný záměr přilepšit si k levnému charteru výběrem dalších peněz pod jakoukoli záminkou.

O tom, jak drahá může být „výhodná“ nabídka se přesvědčil skipper, kterého zaujala nabídka pronájmu jachty, kde již v ceně pronájmu bylo zahnuto i „bezplatné“ pojištění odpovědnosti skippera. To byla další sleva, která činila nabídku neodolatelnou! Mělo to malý háček: klient předpokládal, že „pojištění odpovědnosti skippera“ je jeden produkt vždy se stejnými parametry. To ale vůbec nemusí být pravdou! U tohoto velmi výhodného pojištění chyběla půlka věty: „… pojištěny jsou také škody, vzniklé na lodi z hrubé nedbalosti.“ A stalo se to, co se stát muselo. Skipper přehlédl útes pod vodou (hrubá nedbalost), narazil a způsobil škodu přes 56 000 euro. Naštěstí se tak stalo při rychlosti tří uzlů, při plné rychlosti plavby to mohlo skončit škodou kolem 250 000 EUR.

Pojišťovna, u které bylo uzavřeno havarijní pojištění jachty, nejprve škodu zaplatila, poté ale uplatnila regres vůči skipperovi z důvodu hrubé nedbalosti. Ten to zprvu vzal s klidem, protože součástí ceny přece bylo pojištění odpovědnosti skippera a to, jak se domníval, kryje i hrubou nedbalost. V tomto případě to byla drahá zkušenost. Podstatně levnější by bylo nenechat se nalákat na nejlevnější nabídku a prověřit si obsah nabízených služeb již při jejich výběru.

Dalším bodem, kterému je ze strany skipperů očividně přikládán příliš malý význam, je zájem o zjištění finační stability pronajímatele - jakoby nemohla existovat společnost, která má dluhy a je ve špatném finančním stavu?! Ale jak to může klient zvenčí poznat? Buď má svoje metody jak takové firmy nejen v jachtingu rozpoznat, nebo se musí spolehnout na doporučení. Měl by to vědět agent, od kterého pronájem objednává a který se na trhu pohybuje. Pro snadnější orientaci klientů vydává Yacht-Pool provozovatelům jachet potvrzení o garanci charterové platby, podmínkou ovšem je, že se ročně podrobí přísnému hodnocení bonity. K tomu musí každoročně poskytnout své finanční výsledky ke kontrole pojišťovnou. A pouze pokud projdou touto kontrolou, mohou být „členem Financial-Security-system“ Yacht-Pool.

Kromě jistoty, že pokud by se společnost, která je členem Financial-Security-System Yacht-Pool dostala do potíží, pomůže jí pojiš'tovna a klient o svoje peníze nepřijde, z toho vyplývá ještě významný vedlejší efekt, že pouze hospodářsky zdravé podniky jsou trvale schopny udržovat jachty v dobrém stavu (to totiž stojí peníze na nákladech za údržbu a čím vyšší jsou náklady, tím menší je zisk firmy!). Stabilní firmy, které neprodávají svoje služby pod cenou si zpravidla váží svých zákazníků i své pověsti a mohou se vzdát vedlejších příjmu z neobhajitelných obchodnických praktik.

Že nejsou všichni poskytovatelé charteru zapojeni do tohoto systému je způsobeno především přísným zkoumáním bonity ze strany Yacht-Pool. A ne všichni si chtěji „nechat vidět pod ruce“. Taky výraznější kumulace stížností může (přes dobrou bonitu) vést k odmítnutí, protože zákazníci očekávají od firem, jimž Yacht-Pool vydal svou garanci, také určitou úroveň služeb jako celku.

Nejlepším doporučením je vybírat charter u zavedených agentů, kteří na trhu působí mnoho let a zajišťovat si od nich jachty v oblastech, které velmi dobře znají, protože jenom pokud se v dané oblasti pravidelně pohybují, mohou disponovat kriticky důležitými informacemi z trhu o případných potížích některé místní firmy. Levná nabídka přímo ze zahraničí nebo od agenta, který se v oblasti vůbec nevyzná, se může v konečném důsledku prodražit nejen finančně, ale i komplikacemi, které na Vás mohou v neznámé oblasti čekat. Vždy je lepší, když se do vyjednávání s cizí firmou vloží agent, který zná jak skippera z předchozích plaveb, tak místního poskytovatele charteru. Když si místní firma nahněvá skippera, ten už víckrát nepřijede. Když si nahněvá obchodního partnera, může to způsobit výpadek v charterech jeho flotily a to už si rozmyslí. A když na celý proces dohlíží pojišťovna, už samotný fakt, že se účastníci dobrovolně podrobí nezávislé kontrole znamená, že nemají nekalé úmysly.

 

Závěry, které bychom si měli odnést z našeho povídání na téma eliminace rizik při výběru charteru:

- Nejlevnější charter se může nakonec stát velmi rychle tím nejdražším (např. nedostatečným pojištěním jachty, nebo špatnou kvalitou údržby jachty)

- Optimální bezpečnosti lze dosáhnout pouze nákladnou údržbou a potřebnými investicemi (zázraky se nedějí, není možné za nejlevnější ceny na trhu investovat do jachet tolik, aby byly v nejlepším stavu na trhu)

- Předem poskytnutá finanční plnění ze strany zákazníka musí být odpovídajícím způsobem zajištěna (např. Financial Security System Yacht-Pool).

- Samostatným lovem nejlevnějších nabídek se vystavuje skipper riziku, že v případě problémů se s nimi bude muset sám vypořádat a v cizím prostředí to může být složité, když má na své straně agenta, se kterým spolupracuje a na vše dohlíží nezávislá pojišťovna, má na své straně kvalitní a profesionální pomocníky

 

Těmito jednoduchými kroky už lze snadno oddělit zrno od plev. A když bude se stejnou pečlivostí věnovat pozornost i samotnému charteru, bude plavba jistě patřit k nejkrásnějšímu období v roce.

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Rizika pro skipery

Právní poradna | Michaela Dvorská
title

Rizika při rekreačním jachtingu

Právní poradna | Michaela Dvorská