Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Má vlast, má loď, má elektronika

Elektronika i jachting patří mezi mé záliby, a tak logicky postupně vznikaly elektronické doplňky, které mi usnadňovaly navigaci, snižovaly nebezpečí na kotvě a celkově mi zpříjemňovaly plavbu. Postupně za 12 let námořního jachtingu vznikl ucelený systém.

 

Systém jsem úspěšně používal jak na charterových lodích, tak nyní i jako pevně zabudovaný a doplněný o další funkce na vlastní lodi. Systém je modulární a lze z něj využívat třeba jen určitou část, či jej postupně rozšiřovat až do plné podoby. Základními komponenty jsou jednotka GPY-16 a notebook s Windows XP, 7, 8. Jádrem jednotky GPY-16 je velmi přesná GPS, zvláště důležitá pro kotevní alarm, kdy vlastní chyba GPS nesmí být větší než několik metrů. Dále jednotka zajišťuje automatický záznam propluté trasy do vlastní paměti s kapacitou až na tři měsíce trvající plavbu. Záznam se spouští zcela automaticky detekcí změny polohy a není se třeba obávat o to, že zapomenete záznam zapnout a nějaký úsek bude v elektronickém logbooku chybět. Po připojení do USB notebooku a spuštěním programu Gpmarine se data přesunou z paměti jednotky na disk počítače a připojí se k předcházejícím datům. Vzniká tak souvislý elektronický lodní deník s vykreslením pohybu lodi nad mapou. Program NaviYacht zase zobrazuje aktuální pozici lodě, podobně jako standardní GPS plottery, ale s využitím vlastních naskenovaných námořních map. Tak lze sledovat vlastní polohu na oficiálních vydaných námořních mapách, které bychom měli mít pro danou oblast plavby na lodi. Při kotvení se zase program GPanchor stará o trvalý dozor nad polohou zakotvené lodě a vyhlásí poplach, pokud se poloha dostane vně nastavené kruhové oblasti.

Notebook je vhodné volit takový, který má minimální spotřebu proudu. Pro navigační programy není důležitý výkon procesoru, ale vzhledem k napájení z lodních akumulátorů doporučuji minimalizovat spotřebu elektrického proudu. Mně se osvědčil netbook Lenovo S100, který s nabitým vlastním akumulátorem z palubní sítě lodi odebírá 0,9 A. Je dobré notebook vyhradit pouze pro tento účel a neprovozovat na něm hromadu dalších programů včetně prohlížení internetu, aby se zabránilo možnosti selhání z důvodu nekompatibilního software či virů, což by mohlo mít při funkci kotevního alarmu fatální důsledky.

Program NaviYacht z vlastního vývoje mám nejraději pro jeho jednoduchost. Ať pluji na jakékoli lodi, vezmu svůj notebook s jednotkou GPY-16 a vždy mám s sebou prostředí, na které jsem zvyklý. Program automaticky přepíná vrstvy map a přechází spojitě mezi jednotlivými mapami podle aktuální polohy lodi a nastaveného zoomu. Jedním kliknutím mohu zadat cíl, ke kterému chci plout, a kormidlem srovnám zelenou a žlutou přímku do zákrytu. Pro mne další důležitá výhoda je v tom, že program může použít mé vlastní námořní mapy, které naskenuji a vložím do programu, případně i za plavby mohu vložit rovněž mapy, které se nacházejí přímo na lodi. Stačí je jen pečlivě vyfotografovat digitálním fotoaparátem a na několik kliknutí myši je zkalibrovat v programu.

Záznam dat pořízený jednotkou GPY-16 vytváří elektronický lodní deník. Celá trasa plavby, včetně záznamu dalších veličin jako síly a směru větru, teploty vzduchu a vody a použití motoru, je takto zaznamenána a programem GPmarine zobrazena. V přehledné tabulce nalezneme automaticky zaznamenané jednotlivé etapy celé plavby, a to bez jediné obsluhy přístroje. Záznamová jednotka totiž sama pozná, zda plujeme nebo kotvíme, a proto se nemůže stát, aby nějaký úsek v logu chyběl, protože někdo zapomněl před vyplutím přístroj zapnout.

Velmi snadno se tak můžeme vracet k procházení celé trasy a pouhým zobrazením grafu rychlosti větru, např. k první plavbě, si znovu připomeneme okamžik, ve kterém vítr cca 12 uzlů prudce zesílil během okamžiku na 28 uzlů a už jsme refovali. V programu elektronického lodního deníku tak pouhým tažením ukazatele v grafu lze sledovat sílu a směr větru (foukalo 28 kn zadobočně – L 134, tedy 134 stupňů měřeno od přídě z levoboku). Současně s tažením ukazatele v grafu sledujeme příslušnou pozici lodi na mapě, která se synchronně pohybuje s posunem ukazatele v grafu. Tak tudy všude jsme propluli. Zelené úseky označují použití motoru.

Zcela nepostradatelný pomocník je pro mne program GP Anchor, díky němuž mohu v noci klidně spát na zakotvené lodi i ve větru a mám jistotu, že program drží hlídku za mne. Jakmile zjistí, že loď překročila hranici určenou pro kotvení, spustí alarm. Vyzvánění lodního zvonu z reproduktoru notebooku mne již několikrát zachránilo před nechtěným dotykem s pevninou, když mne silný vítr v noci utrhl a vlekl zátokou i s kotvou ke břehu. Naposledy to bylo v zátoce na ostrově Korčula, kde jsem kotvil přes noc v sílícím jugu, které 31. 3. 2010 v 5:40 přemohlo kotvu a začalo mne táhnout zátokou. Během několika vteřin mne vzbudily zvony alarmu, a tak jsem nastartoval motor a znovu lépe zakotvil. Kotevní alarm se také osvědčil při vyvázání ke kotevní bóji u ostrova Dugi otok, kdy vlivem větrných poryvů po celou noc se předřela obě lana v kovovém oku bóje a loď byla najednou unášena ke skalisku větrem o síle 40 uzlů. Okno programu ukazuje místo zakotvení symbolem kotvy a aktuální polohu lodi křížkem. Dovolený nastavený rádius znázorňuje fialová kružnice. Pohyb lodi zanechává za sebou červenou čáru, a tak lze snadno po určité době rozpoznat krouživý pohyb kolem kotvy od situace, kdy je kotva vlečena po dně.

Jednotka GPY-16 po vložení SIM mobilního operátora je schopná odesílat polohu, kterou lze prostřednictvím internetu zobrazit na mapě, samozřejmě po přihlášení s heslem. Dále se lze lodi přímo dotázat na polohu zasláním SMS dotazu s platným heslem na číslo použité SIM v jednotce. Prostřednictvím SMS je možné dálkově ovládat zařízení v lodi či se dotazovat na jejich stav. Jednotka také zajišťuje funkci alarmu, který zasláním SMS upozorní na změnu polohy lodi (opuštění maríny, kde jste loď na několik měsíců nechali). Pro telefony se systémem Android je připravena aplikace k přímé SMS komunikaci s GPY jednotkou v lodi a zobrazení přijaté polohy na mapě.

Dalším modulem připojitelným k jednotce je SeaTalk interface, který ze sběrnice SeaTalk (např. přístroje Raymarine) čte data o hloubce a teplotě vody, síle a směru větru a doplňuje je do záznamu elektronického logbooku. Dále bluetooth modul BT3GP vytváří bezdrátové připojení GPS k tabletu, který lze využít pro navigaci kdekoli na lodi, zvláště pokud jde o vodotěsný model či jej máte v AquaPacku.

Dalším modulem systému je též multifunkční displej. Zobrazuje z GPS aktuální polohu, kurz, rychlost a UTC čas i bez použití zobrazení v mapě na notebooku. Dále zobrazuje data o hloubce a teplotě vody, síle a směru větru z lodních přístrojů od kormidla a dává možnost sledovat údaje od navigačního stolku. Ve spojení s průtokovou sondou se také stará o měření vody v nádrži, které je na rozdíl od snímání hladiny v nádrži velmi přesné, a dává tak posádce po jednotlivých litrech přehled o spotřebě vody. Měření vody pracuje na principu odečítání skutečně změřené spotřeby od stavu plné nádrže, který se nastaví stiskem tlačítka vždy při naplnění nádrže vodou.

Pro konzultaci, v případě zájmu o představené moduly či celý systém mě neváhejte kontaktovat prostřednictvím stránky www.tomaskudela.cz, kde v sekci „Kontakt“ mi lze napsat zprávu a já se s vámi spojím tak, jak mi to nejdříve dovolí okolnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Ošetření lodě po sezóně

Technika | Viktor Brejcha
title

Dílna jachtaře

Technika | Viktor Brejcha