Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

Hitparáda škod na chartrové jachtě (kterým se dá snadno vyhnout)

I v jachtingu platí, že nejlepší ochranou je prevence!

Každý rok dochází opakovaně ke stejným a stejným škodám na pronajatých jachtách. Některá nebezpečí si charteroví skipeři přesně uvědomují, o jiných alespoň tuší, že mohou nastat, ale každý rok je mnoho skiperů překvapeno škodami, které mají hradit a přitom si ani nedokázali představit, že mohou vzniknout. Proto je cílem tohoto článku popsat seznam škod, které se každoročně objevují při likvidaci pojistných událostí specializovanou jachtařskou pojišťovnou YachtPool spolu s opatřeními, která umožní eliminovat vznik těchto škod. Ušetří se tak zbytečné náklady a rozladění u všech zúčastněných, tedy u posádky, pronajímatele i pojišťovatele.

 

Převzetí jachty

 • 100% důkladné převzetí pronajímané jachty je naprosto nezbytné (žádný spěch!)!

Ano, jste po dlouhé cestě, těšíte se na dovolenou, slunce svítí, posádce je vedro a všichni už se těší na koupání ve vedlejší zátoce ALE nezapomínejte,

 • že JAKMILE SKIPPER JACHTU PŘEVEZME, RUČÍ ZA NI!, a to i za její technický stav, funkčnost, výbavu, bezpečnostní vybavení atd.
 • o převzetí musí být sepsán (vyplněn) předávací protokol, do něj musí skiper ve vlastním zájmu zaznamenat zjištěný stav jachty, vyhne se tím nedorozuměním, popř. neprávem zadržené kauci (jestliže byly škody přítomny na lodi již při převzetí)
 • škody odhalené na jachtě při jejím vracení, které nejsou zaznamenány v předávacím protokolu potom jdou na vrub pronajímatele

 

Vracení jachty

 • o vrácení charterové jachty musí být zásadně sepsán (vyplněn) písemný protokol, který musí být podepsán oběma stranami
 • hned při vracení nahlašte všechny problémy na jachtě, které vyvstaly v průběhu plavby

Vycházíme z toho, že jste pojištěni a škody, které jste zaviněně způsobili, i pokud nejsou patrné, pojišťovna uhradí. Tím, že škody nahlásíte (ideálně hned v průběhu charteru, aby se oprava mohla předem připravit), usnadníte pracovníkům charterovky jejich nápravu a navíc se k Vám slušné firmy budou chovat s velkým respektem, možná za opravy i ušetříte, protože se nebudou muset organizovat v časové tísni v sobotu odpoledne...

 

Motor

Kontrola stavu oleje vestavěného lodního motoru

 • před převzetím charterové jachty zkontrolujte hladinu a stav (průzračnost) motorového oleje
 • stejnou kontrolu provádějte pravidelně během charteru, minimálně jednou denně

Všechny lodní motory totiž spotřebovávají motorový olej a jeho pravidelné kontroly mohou upozornit na hrozící vznik nákladné škody! Řešit poškození motoru, kterým se dalo zabránit kontrolou oleje, je totiž zpravidla velmi, velmi drahé!

Pro jistotu se ale zeptejte pronajímatele jak často si přeje, abyste olej kontrolovali a když jeho přání poznamenáte do předávacího protokolu, určitě neuděláte chybu.

 

Přehřátí v důsledku nedostatečného chlazení

 • při převzetí jachty musíte mít jasno o tom jak kontrolovat chlazení motoru, radši se dotazem ujistěte , že systém chlazení na této jachtě chápete správně
 • je-li motor v chodu, mějte na očích ukazatel teploty
 • při prvních náznacích přehřátí, motor okamžitě vypněte a zkontrolujte chlazení
 • dávejte pozor, aby například hlasitá hudba nepřehlušila alarm přehřátí motoru!

Nejčastější příčinou poruchy chlazení bývá poškození impelleru (pryžového lopatkového kola, které vhání chladící vodu k motoru). K jeho poškození může dojít nasátím drobných částeček igelitu, nebo části rybářských sítí, které vůbec nemusíte zpozorovat. V dnešní době znečištěných moří je to velký problém nejen pro jachtaře, ale i pro trajekty a větší lodě.

 

Poškození alternátoru resp. jeho regulátoru

VŽDY nejprve zastavte motor a potom vypněte zapalování!

 • nikdy nevypínejte zapalování při běžícím motoru (ani klíčem ani vypínačem)
 • nikdy při běžícím motoru neotáčejte hlavním vypínačem baterie

Pokud tento postup nedodržíte, může dojít ke zbytečnému poškození alternátoru, nebo jeho regulátoru.

NAOPAK jakmile motor zastavíte, VŽDY vypněte zapalování klíčkem nebo tlačítkem OFF, jinak vybijete akumulátor.

 

Škody na lodním šroubu a převodovce

Pokud plujete na motor, VŽDY kontrolujte co plave ve vodě v blízkosti vrtule a zádi vůbec.

 • pokud v blízkosti lodního šroubu a zádi plavou různé předměty, zařaďte neutrál!
 • pozor zejména na zbytky lan, rybářských sítí, vlasců, igelitových pytlů apod., které se rády při manévrování v přístavu namotají

Pokud se do vrtule něco namotá, může dojít k poškození těsnění a průsaku mořské vody, což je velký problém. Pozná se to podle barvy oleje v SailDrive (převodovce), který pak není průzračný, ale mléčně zabarvený. Bohužel pro kvalitní výměnu oleje v SailDrive je nutné zvednout jachtu, přesně řečeno SailDrive nad hladinu a to může být velmi drahé!

Když už do lodního šroubu něco zachytíte, vezměte si masku a šnorchl a pokuste se beze zbytku vyprostit vše z lodního šroubu, případně i hřídele.

ALE POZOR na místní předpisy! V Chorvatsku je zakázáno potápět se v bezprostřední blízkosti přístavu!

 

Škody na převodovce typu SailDrive v kombinaci s lodním šroubem s pevnými, nebo skládacími lopatkami

Téměř všechny charterové jachty mají převodovku typu Saildrive, je výhodná pro úsporu místa.

 • zeptejte se při přebírání jachty zda máte při plavbě na plachty nechat zařazený neutrál, nebo si chartrovka přeje zařadit vpřed, případně vzad (podle typu instalovaného lodního šroubu to bude mít vliv na případné otáčení hřídelí atd.)
 • pokud plujete na motor vpřed a potřebujete zařadit zpětný chod, dejte krátkou pauzu v neutrálu, nikdy silou nepřeřazujte v rychlém sledu vpřed-vzad atd.
 • kromě kontroly oleje v motoru kontrolujte i kvalitu oleje v SailDrive a pokud uvidíte, že se olej mléčně barví, máte problém, který radši hned oznamte pronajímateli a postupujte podle jeho pokynů

 

Škody na kormidle (při couvání)

 • při couvání pevně držte kormidlo!
 • než začnete couvat, nastavte kormidlo doprostřed, až se plachetnice dá do pohybu, začněte opatrně řídit směr plavby

NEUSTÁLE MĚJTE NA POZORU, že na kormidelní list proudí voda z opačné strany (zezadu) a proto síla, která na něj působí, je obrovská a tím větší, čím rychleji couváte. Snadno se Vám může kormidlo vytrhnout z ruky a dojít k poškození dorazů, převodu apod.

U katamaránů je to jednodušší, nejlepší je zamknout kormidla ve střední poloze a směr korigovat přidáváním a ubíráním plynu na pravém a levém motoru.

 

Škody na motoru vlivem nedostatečného mazání

 • už při náklonu kolem 10% nebude lodní motor dostatečně promazáván.

Pokud plujete v náklonu a musíte nastartovat motor, vždy zmírněte náklon plachetnice (zrefujte plachty apod.)

Nedostatečné mazání může být pro lodní motor smrtelné a oprava velmi drahá!

U katamaránů, které se nenaklánění, je tento problém vyřešen.

V příštím pokračování seriálu o rizicích při charteru se zaměříme na další škody ze seznamu pojišťovny YachtPool, které nejčastěji vznikají na plachtách, vinšnách, elektronice a na palubách charterových jachet. Tento seznam se vzácně shoduje se zkušenostmi, kterém máme z provozu základny ALTUMARE v Olympic marině v Řecku.

 

 

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Kolik skutečně stojí charter?

Právní poradna | Michaela Dvorská
title

Rizika pro skipery

Právní poradna | Michaela Dvorská