Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Proč vznikl videokurz VMP?

Před posluchače kurzu jsem se postavil poprvé někdy v sedmdesátých letech minulého století. Takže je to k dnešku dost dlouhá doba, abych mohl některé souvislosti hodnotit.

    

Začátky nebyly lehké. Mněl jsem určité představy, jak by výklad mněl vypadat. Hlavně musí mít člověk jistotu, že má co říci, že dokáže odpovídat na případné dotazy a že dokáže udržet pozornost. Takovým vzorem pro mne byly hodiny některých externistů, kteří nám přednášeli na škole odborné předměty, jako byla třeba plavební nauka nebo lodní stroje. Protože se jednalo o zkušené kapitány, tak věděli o čem mluví a dokázali i tu v podstatě pubertální smečku zaujmout a udržet naši pozornost. Na druhou stranu je pravda, že jsme si obor plavby vybrali dobrovolně a chtěli jsme na lodích pracovat. To je potom pro obě strany velká výhoda. Zároveň mi bylo jasné, že teorie je jedna věc a praxe druhá. Pokud se navzájem nedoplňují, tak jsem přesvědčen, že přednášející dřív nebo později ztratí důvěru posluchačů, což zákonitě vede ke ztrátě pozornosti. Proto jsem si dovolil poprvé předstoupit před posluchače až v době, kdy jsem měl za sebou několik let plavecké praxe a získal znalosti, které nejdou získat v učebnách. To se v budoucnu ukázalo jako velmi důležité pro práci, která se v dalších letech stala mou hlavní profesí.

Zpočátku byla skladba zájemců o kurzy pestrá, jednalo se o například o budoucí kapitány velkých plavidel, strojníky, hasiče, potápěče, policisty, vojenské instruktory a i zájemce o VMP. Časem odpadli zájemci o profesní kvalifikace a v podstatě zůstali pouze zájemci o kvalifikaci VMP a to i z řad profesionálů, hlavně příslušníků Hasičských záchranných sborů. Po roce 1989, kdy se možnosti plavby rozšířily hlavně díky charterovým společnostem, rychle narůstal počet žadatelů o průkaz VMP. Zpracoval jsem nové učební materiály a soubory otázek pro usnadnění orientace zájemců o zkoušky. Zajímavé z dnešního hlediska byla skutečnost, že obsah kurzu byl v té době rozvržen do dvou víkendů a nebyly s tím spojeny žádné problémy z hlediska času věnovaného výuce. Opět byla velkou výhodou ta skutečnost, že mně ta práce bavila a zájemci o kurz si tento typ přípravy zvolili dobrovolně jako svoji volnočasovou aktivitu.

Současně se vyvíjel a měnil také způsob zkoušek u SPS. Pamatuji ještě dobu, kdy se třeba kategorie S (plachetnice) zkoušela ústně. Postupem času byly zpracovány otázky do formy testů, kde se na formuláři křížkovaly zvolené odpovědi. Další vývoj logicky vyústil do dnešní podoby, kdy se všechny zkoušky požadované státem provádí na počítači. Prostě se život obecně zrychlil, informace lze získat na různých portálech rychle a nemusím ani opustit domov. Vznikl velký počet školících středisek a i jednotlivců nabízejících kurzy VMP během dopoledne, slevomaty nabízející velmi nízké ceny a nebo kurz jako prémii k zakoupenému charteru. Nový zájemce o kvalifikaci VMP je zavalen výhodnými nabídkami a bohužel je někdy motivován pouze cenou. Jsem ale přesvědčen, že tady zvlášť platí slova klasika: „Sleva není zadarmo“.

To zrychlení života, o kterém se už mluvilo, jsem začal pociťovat i při svých kurzech. Zájemci se ptají, jestli to opravdu trvá dva dny, chtějí přesně vědět, kdy se který den končí, protože ještě chtějí na chatu nebo mají rodinnou oslavu anebo prostě chtějí víkend využít ještě pro nějakou svoji jinou aktivitu. Někteří prostě kurz odmítnou, protože víkendový čas jsou zvyklí trávit úplně jinak. Přesto, že jsem vždy kladl při kurzech důraz na osobní kontakt mezi přednášejícím a posluchačem, začal jsem přemýšlet o tom, že nová média a nové technologie v mnohých oborech umožňují dálkové studium, kde si výuku může zájemce upravit podle svých časových možností. V těchto úvahách mně dokonce předběhl můj mladší syn, který realizoval internetový textový kurz, doplněný možností konferenčních řešení případných dotazů a nebo doplnění informací z textu. Setkal jsem se náhodou s několika absolventy tohoto způsobu kurzu VMP a byli spokojeni hlavně s časovou variabilitou výuky.

Takže abych to zkrátil. Přesto, že patřím ke generaci, která slovy Miroslava Horníčka „dolévá do počítače petrolej“, stále častěji jsem přemýšlel o nějakém moderním způsobu, jak zájemcům o VMP sdělit kvalitní informace potřebné ke zkoušce bez toho, že obětují vzácný víkend, náklady na cestu a případně i ubytování. Nakonec vše urychlil kamarád z oboru, který nabídl praktickou výrobu videokurzu, protože v té oblasti jsem naprostý laik. Po počátečních technických a jiných problémech se věc podařila, přednášejí opravdoví odborníci z oboru předpisů, plavby, meteorologie a zdravovědy, tak jak to vyžaduje rozsah zkoušky VMP a MPZ, což je pobřežní plavba na moři. Pracuje se na zpracování kategorie S (plachetnice). Zájemce si zakoupí kurz, získá na tři měsíce přístup na jednotlivá videa přednášky a může se připravovat na zkoušku podle svých časových možností. Má záruku, že se dozvídá potřebné informace od osob, které jsou uznávanými odborníky ve svých oborech, mají za sebou dlouhou praxi a ví, o čem mluví.

 

Ve videokurzu VMP přednášejí:

Kpt. Pavel Kocfelda

Je absolventem SPŠ v Děčíně se zaměřením na provoz a ekonomiku lodní dopravy s praxí u Československé plavby labsko-oderské, Státní plavební správy a Hasičského záchranného sboru. Je autorem mnoha odborných publikací, např. o radarové navigaci, příručky VMP, MPZ atd. Přispívá do odborných časopisů, od roku 1990 provozuje firmu REKO, působící jako školicí a výcvikové středisko pro vedení malých plavidel (nabízející kapitánské kurzy – zkoušky), od roku 1999 zahájil školení a výcvik námořního jachtingu a plavby, mezi jeho klienty patří kromě veřejnosti také Armáda ČR, Vodní záchranná služba, Hasičský záchranný sbor či Městská policie.

 

RNDr. Petr Dvořák

Je absolventem oboru meteorologie a klimatologie na katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pracuje jako meteorolog Odboru letecké meteorologie ČHMÚ. Má za sebou také praxi dispečera letecké dopravy ČSA, publikační a grafickou práci a instruktorskou činnost v paraglidingu. Přednáší meteorologii v leteckých školách, věnuje se amatérskému létání. V současné době studuje v doktorandském studijním programu na MFF UK a věnuje se výzkumu termické konvekce a vlivu městských oblastí na atmosférické procesy. Publikoval 12 knih, převážně o meteorologii.

 

 

MUDr. Ondřej Franěk

Pohybuje se v oborech intenzivní, akutní a resuscitační medicíny od roku 1991. Od roku 1996 doposud na Záchranné službě hl. m. Prahy. Od roku 1998 odpovídá jako vedoucí lékař za provoz operačního střediska ZZS HMP. ČR vyznamenání Zlatý záchranářský kříž za mimořádný přínos pro záchranářství v ČR. Již druhé funkční období je členem výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, od roku 2010 je členem Evropské rady pro resuscitaci. Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urgentní medicína, pro lektorskou činnost v lékařské praxi a pro poskytování poradenských služeb. Od roku 1993 doposud publikoval několik desítek odborných sdělení v našich i zahraničních časopisech a desítky populárních článků v médiích všeho druhu.

 

 

David Hrdina

Od roku 1994 pracoval na obou stranách mediální barikády (např. rádio FM plus, ČRo, ČT, TV 3, MF Dnes, Yachting Revue, tiskový mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků či několika nemocnic). Poté se u něj láska k lodím propojila s novinářskou profesí, proto jsou jeho specialitou loďařsky zajímavé akce, ze kterých píše reportáže. David Hrdina se plavil jako kapitán na nejvýznamnějších mediálních plavbách, například na jaře 2010 se štábem České televize pro pořad Na cestě a v létě téhož roku dokumentovat SAIL 2010. Je držitelem chorvatského a českého námořního kapitánského průkazu a průkazu VMP pro vnitrozemskou plavbu. Nejen v Plzni pořádá kapitánské kurzy VMP a cvičné plavby na Vltavě či v Holandsku.

 

 

 

                                                                                

      

 

 

 

 

 

           

           

 

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

APL – tisková zpráva

Co se děje | Petr Láska
title

Ocenění Nexus Revo 870

Co se děje | Pavel Rauner