Hlavní stránka
Blog Charter Co se děje Ekonomika Historie Kutil Lidé Loděnice Magazín Marketing Moje loď Napsali před Novinky Plavba Právní poradna Představujeme Rádce Sport Technické novinky Technika Test Test použité lodě Videoprohlídka  
 

 

Na první dobrou

Tak už to pomalu vypadalo, že v naší vlasti není dostatečně velký ekonomický prostor pro lodní trh, který by dokázal udržet na živu hezkou lodní výstavu. Na výstavišti PVA v pražských Letňanech se o to na počátku března pokusili a vypadá to, že se to povedlo.

 

V Brně bývávala hezká a velmi bohatě obsazená výstava a nakonec jsme byli svědky trapného úpadku v pouhých dvou až třech letech. Organizátor výstavy Lodě a Karavany výstavu prodal a nový organizátor spojil dvě výstavy a zvolil tak nešťastný termín konání, že hned napoprvé se výstava nepovedla. Tím odešla ze světa druhá výstava. Výrobci a prodejci lodí a lodního příslušenství se pod hlavičkou APL pustili do organizace vlastní výstavy Lodě na vodě, jejíž první tři ročníky byly skvělé. A právě ekonomický úspěch prvních ročníků se postaral o úpadek této výstavy, když zvítězila touha jedinců po rychlém zbohatnutí před obecným zájmem celé branže.

No, nic překvapivého, jsme v Čechách a s něčím podobným se na všech úrovních ve všech segmentech trhu a politiky setkáváme denně. Odstěhovali jsme se téměř všichni dobrovolně do morálního suterénu. Někteří mají schopnost ukazovat cestu, kterou se tam dolů jde a většina nohsledů má potom tu schopnost je následovat a dělat jim křoví, buď ze strachu nebo z touhy po osobním prospěchu. Když se nepřidáte ani k jedné z těchto skupin, zvítězili jste, ale musíte leccos materiálního oželet.

Jako konkurent Lodí na vodě vystrkovala nenápadně růžky holešovická výstava Boat show, která však musela podlehnout konkurenčním Lodím na vodě v úpadku. Žádný obchodník v lodní branži na českém trhu nemá na to, aby se zúčastnil dvou výstav v roce. Někteří tak chtěli zůstat loajální vůči kolegům z APL a do Holešovic nešli prezentovat své produkty a služby. Někteří byli skutečně loajální z nevědomosti a někteří pouze falešně loajální, protože i když viděli, že výstava je na úpadku a viděli do zákulisních praktik, neopustili potápějící se loď z důvodů, že nevěděli, kdo koho bude v budoucnosti ještě potřebovat. Prorazit s Boat Show v přímém konkurenčním prostředí s APL tedy nebylo možné.

Nyní je zde na obchodních aktivitách lodní branže nezávislý organizátor výstavy a výstava by mohla být i termínově v pořádku. Také spojení s karavany se jeví jako smysluplné. Podle statistik organizátorů výstavy dorazilo v pouhých třech dnech 25 000 platících návštěvníků, což je pro lodní branži velmi dobré číslo. Je nutné vidět, že velká část z nich dorazila hlavně kvůli karavanům. Ale když už tam byli, tak se na ty lodičky taky mrkli. Kdyby tam nebyly ty karavany, tak by tam nebyli ani tito lidé. Takže karavanům díky za tak bohatou návštěvnost, z které může celá lodní česká branže jen profitovat. Neznamená to, že hned.

Výstava je místem, kde se rodí sny a touhy. Jsem přesvědčený o tom, že mnohým návštěvníkům výstavy, přestože dosud neudělali loďařům žádný kšeft, se honí hlavou různé představy o trávení volného času na vodě. Pouze malá část z nich to během letošního roku dotáhne do kýženého cíle. Pokud bude příští rok výstava stejně z pohledu vystavovatelů a návštěvníků úspěšná, bude už více těch, které to zlomí ke konkrétním krokům.

Jako národ jsme velmi konzervativní a velmi neradi měníme své zvyklosti. Trvá nám výrazně déle, než jiným národům, abychom něco opustili a vydali se za novým dobrodružstvím. Tento psychologický profil národa však má i svá pozitiva. Konzervativní postoj generuje velkou setrvačnost. Kolo lodního obchodu se s rostoucí silou ekonomiky bude pomalu roztáčet a do toho je potřeba být všem novým potenciálním zákazníkům na očích a ukazovat snadnou cestu za svým snem. To je hlavním posláním výstavy, nikoliv prodat na místě dvěma lidem dvě lodě, s kterými už jednáte dva roky. Hlavním posláním výstavy je vzbudit zájem, zvědavost a touhy návštěvníků a tyto pocity dále krmit, aby zesílily. A z toho pohledu byla výstava For Boat 2017 jednoznačně úspěšná. Snad to vydrží dalších několik let.

 DÁLE JSME NAPSALI 
title

Videokurz VMP

Co se děje | Kpt. Pavel Kocfelda
title

APL – tisková zpráva

Co se děje | Petr Láska